Sök

Nicaragua Nicaragua  (ANSA)

Brand i domkirken i Managua. ”Det skyldes had mod Den katolske Kirke”, siger kardinal.

En efter alt at dømme påsat brand er gået hårdt ud over et antikt krucifiks i domkirken. Kardinal Brenes taler om ”en terrorhandling”.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

”Det er en terrorhandling”. Sådan beskriver kardinal Leopoldo Jose´ Brenes en brand i Managuas katedral den 31.7. En mand, der havde skjult sit hoved under en hætte, kastede en molotowcocktail mod Kristi Blods kapel i katedralen, forlyder det. Der opstod derfor hurtigt en brand, der blandt andet ødelagde et 400 år gammelt krucifiks. Branden blev slukket forholdsvist hurtigt, og ingen kom til skade; men kirken i Nicaragua er rystet.

”En overlagt handling”

En meddelelse fra ærkebispedømmet i Managua hævder, at det drejer sig om ”en overlagt og planlagt handling”. Det understreges i meddelelsen, at krucifikset ”brændte på initiativ af en gerningsmand, der endnu ikke er identificeret”. Man anser det for udelukket, at branden skulle være opstået ved et tilfælde, fordi der i det område, hvor branden opstod, ikke er levende lys.

Ærkebispedømmet kalder det en ”ussel handling, som krænker og sårer alle katolikker dybt, fordi det drejer sig om ”et af de mest elskede og ærede kunstværker i Nicaragua”.

Branden følger efter en serie af forskellige former for blasfemiske handlinger og overfald på Kirkens ejendom. Ærkebispedømmet taler om en serie af begivenheder, der afspejler hadet mod Den katolske Kirke og dens evangeliseringsarbejde.

Angrebene mod det katolske folks tro nødvendiggør ifølge udtalelsen fra ærkebispedømmet ”en dybtgående analyse for at afklare, hvem der intellektuelt og materielt står bag denne makabre og blasfemiske handling”

Pave Johannes Paul II bad foran krucifikset

Den hellige Johannes Paul II bad foran krucifikset, da han besøgte Nicaragua i februar 1996. I sin tale henvendte han disse ord til de tilstedeværende:

”I ville, at denne kirke, som er hjertet i ærkebispedømmet Managua, hvor I med andagt ærer det gamle billede af ”Kristi blod”, der kom fra Spanien for mere end 300 år siden og afbilder Jesus, der på korset ofrer sit blod og hele sin menneskelige natur til Faderen, skulle domineres  af den opstandne herre med tegnene på Hans sejr over synd og død. Glem ikke dette dødens og opstandelsens mysterium, når træthed, ensomhed og andres mangel på forståelse måske kunne få jeres begejstring til at blive mindre eller få den til at vakle hos jer.  Tvivl ikke på – det står fast - at I er elskede af Herren og at Hans kærlighed går forud for jer og altid ledsager jer.  Hans sejr er garantien for vores”.

Chikanen har stået på gennem længere tid

I de seneste måneder har der været forskellige grove former for hærværk mod kirkerne i Nicaragua

Indviede hostier er blevet profanerede, indsamlingsbøsser brudt op, monstranser er blevet stjålet, statuer ødelagt, bænke og andre møbler er blevet beskadiget. Der er opstået et klima præget f vold og trusler. De mange overgreb skal ses som en del af det generelle billede af et samfund, der er præget af stærk polarisering mellem forskellige politiske interesser.

03 augusti 2020, 10:41