Sök

Peterskyrkan  Peterskyrkan  

To kvinder udnævnt til høje poster i Vatikanet

Professor Antonella Sciarrone Alibrandi, 55 år gammel og vikarierende prorektor for det katolske universitet i Milano, er er blevet udnævnt af paven til medlem af AIF (Autorità di Informazione Finanziaria). Paven har udnævnt dr. Raffaella Vincenti til ny kontorleder i Vatikanets apostoliske bibliotek.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

AIF er et organ i Vatikanet, der holder opsyn med, at Den hellige Stol i sin forvaltning af Vatikanets finanser er transparent og aktivt medvirker til at forhindre terrorisme gennem hvidvask af penge.  Rådet blev indstiftet af Benedikt XVI i 2010. På det internationale plan er AIF med i Egmont Group – et globalt forum, hvor 164 medlemslande samarbejder om regler og god praksis for international udveksling af finansielle informationer til bekæmpelse af terrorisme.

Udnævnelse til det apostoliske bibliotek og Vatikanbibliotekets historie

Dr. Raffaella Vincenti er blevet udnævnt til kontorchef i det apostoliske bibliotek. Hun har indtil nu været sekretær samme sted.

Kirkens tradition for biblioteker og arkiver er næsten lige så gammel som Kirken selv. Fra det fjerde århundrede er der dokumentation for, at Kirken havde bibliotek og arkiver i Rom; men pavernes første bibliotek og arkiver er i den første halvdel af det 13. århundrede for størstedelens vedkommende gået tabt af grunde, der ikke er helt belyste. Efter Bonifatius VIIIs død i 1303 blev samlingerne først flyttet til Perugia og Assisi – siden til Avignon, hvor Johannes XXII (1316- 1334) føjede nye samlinger til biblioteket.

Med Gregor XI vendte biblioteket i 1378 tilbage til Rom. Under Nicolaus V (1447-1455) voksede samlingen fra omkring 350 manuskripter af græsk, latinsk og hebraisk oprindelse til omkring 1.200.

Biblioteket blev officielt gengrundlagt af pave Sixtus IV i 1475. På det tidspunkt havde det allerede 3.500 manuskripter. Under Gregor XIII (1572-1585) begyndte man at adskille arkivmateriale og bøger, og under Paul V (1605-1621) blev Vatikanets hemmelige arkiver (i dag l`Archivio dei Papi) grundlagt.

Sixtus V (1585-1590) besluttede at bygge et nyt bibliotek og betroede opgaven til Domenico Fontana. I denne bygning holder biblioteket stadig til. I det 17. og 18. århundrede voksede biblioteket meget ved at private biblioteker blev indlemmet i det – blandt andet den svenske dronning Christinas privatbibliotek.

1798-1799 og 1809 blev Rom invaderet – først af franske revolutionstropper - senere af Napoleon Is tropper. Her gik igen meget tabt – blandt andet forsvandt store dele af den numismatiske samling. Under Leo XIII (1878-1903) åbnede biblioteket for et større publikum af forskere og historikere, og man begyndte at trykke kataloger. Mens Leonard Boyle var præfekt for biblioteket (1984-1997), overgik det fra kortkatalog til elektronisk katalog.

Vatikanets bibliotek indeholder over 180.000 manuskripter, 1.6 millioner bøger, 8.600 inkunabler, over 300.000 mønter og medaljer, 150.000 tryk og over 150.000 fotografier.

Kilde: Vatican News og vaticanlibrary.va

14 juni 2020, 09:58