Sök

Pave Frans Pave Frans   (Vatican Media)

Pave Frans: Lad os forlade de beskyttende mure.

Pinsedag vendte de troende igen tilbage til Peterspladsen for at bede sammen med paven. Mens han talte om pinsen, mindede paven om, at Jesus med sin tilgivelse gør den kommende kirke til ”et forsonet fællesskab, der er parat til mission”. Og han gentager til slut: coronakrisen kræver mod til ”at være bedre end før” for at kunne ”klare tiden efter pandemikrisen på en positiv måde”.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Ved Regina Coeli-bønnen pinsedag mindede paven om, at pinsen fornyer bevidstheden i os om, at den levendegørende Helligånd bor i os.

Han giver også os modet til at forlade de beskyttende mure - der hvor vi sidder ”bag lukkede døre”- til at gå ud af de små grupper, hvor vi lever roligt sammen eller lukker os inde i sterile vaner. Lad os løfte vores tanker op mod den hellige Guds moder. Hun var der sammen med apostlene, da Helligånden kom. Sammen med det første fællesskab var hun hovedperson i pinseunderet, og lad os bede Hende om, at Kirken får den brændende missionsånd.

Mange troende samlede sig på Peterspladsen for at være til stede ved pavens bøn, der foregik fra hans arbejdsværelse. Og pave Frans sagde, idet han henvendte sig til dem: ”Det er en glæde, at pladsen er åben her i dag og at vi kan vende tilbage”. Vatikanets egne ordensvagter sørgede for, at sikkerhedsreglerne omkring corona blev overholdt. Fra den 8. marts har angelusbønnen ellers været transmitteret fra biblioteket i det apostoliske palads.

Apostlene blev forvandlet til modige vidner

Paven fremhævede i sine refleksioner, at dagens evangelium (Joh. 20,19-23) fører os tilbage til påskefesten og den opstandne Jesus, der viser sig i nadversalen, hvor disciplene har taget tilflugt. ”Han stod midt iblandt dem og sagde til dem: ”Fred være med jer” (v. 19)Disse første ord, der blev sagt af den Opstandne: ”Fred være med jer” skal betragtes som mere end en hilsen: de udtrykker tilgivelsen, tilgivelsen der gives til disciplene, der for at sige det som det er, havde ladet ham i stikken. Det er forsoningens og tilgivelsens ord. Og også vi, når vi ønsker andre fred, tilgiver og beder om tilgivelse”.

Ved at tilgive og samle disciplene rundt omkring sig gør Jesus dem til en kirke, til sin kirke - den kirke der er et forsonet fællesskab, der er klar til mission. Når et fællesskab ikke er forsonet, er det ikke klart til mission: det er klar til diskutere internt. Mødet med den opstandne herre vender op og ned på apostlenes eksistens og forvandler dem til modige vidner.

Jesus tilgiver altid, og han giver sin fred til sine venner, understregede paven.” Glem ikke: Jesus bliver aldrig træt af at tilgive. Det er os, der bliver trætte af at tilgive”.

Helligånden gør os til nye mænd og kvinder

Paven understregede, at ”netop for at tilskynde til mission giver Jesus apostlene sin Ånd.” ”Han blæste ånde i dem og sagde: modtag Helligånden” (v. 22). Helligånden er den ild, der brænder synderne bort og skaber nye mænd og kvinder, det er kærlighedens ånd, som disciplene kan antænde hele verden med, denne ømhedens ånd, som foretrækker de små, de fattige, de udelukkede. I dåbens og firmelsens sakramenter har vi modtaget Helligånden med dens gaver: visdom, indsigt, råd, styrke, erkendelse, fromhed og gudsfrygt. Denne sidste gave - gudsfrygt- er netop det modsatte af den angst, der lammede disciplene - den er kærlighed til Herren - den er vished om hans barmhjertighed og hans godhed, den er tilliden til, at man kan gå i den retning, som Han har vist, uden at hans nærvær og støtte nogensinde mangler”.

Tak til alle dem der støttede de syge

”Jeg husker med beundring og taknemmelighed alle dem, der gav deres liv for at støtte de syge i denne pandemi. Lad os i stilhed bede for lægerne, de frivillige, sygeplejerskerne, alle sundhedsarbejderne og alle dem, der har givet deres liv i denne periode”, sagde paven.

Paven understregede, at ”vi har meget behov for lys og styrke fra Helligånden! Kirken har brug for det for i enighed og med mod at kunne vidne om evangeliet. Og hele den menneskelige familie har brug for det for at komme mere forenede og ikke mere splittede ud af denne krise. I ved, at man kommer ikke ud som den samme efter en krise som denne. Man kommer bedre eller værre ud af den. Gid vi må få mod til at forandres, til at blive bedre, til at være bedre end før og til på en positiv måde at bygge tiden efter corona-pandemien op igen”.

Oversat og redigeret udgave efter Alessandro Guarasci Vatikanstaten

02 juni 2020, 12:28