Sök

Pave Frans Pave Frans   (Vatican Media)

Pave Frans: fordøm ikke, men gå i forbøn - også for de største syndere

Moses var en bro mellem Gud og sit folk. Det samme skal præsterne være, sagde paven, der under onsdagens generalaudiens talte om Moses som eksempel.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Temaet for pavens onsdagskatekeser er for tiden store skikkelser fra de fem Mosebøger. Sidste uge talte han om Jakob - i denne uge var det Moses. Det gennemgående tema for katekesen er bøn. Denne gang koncentrerede paven sig om guldkalven, som folket havde skabt, fordi de havde glemt Gud.

Moses var en fallit

Menneskeligt set var Moses en fallit, da Gud kaldte ham, sagde paven. Egentlig havde han en lovende karriere foran sig som højt placeret funktionær; men han var endt som hyrde ude i Madians ørken. Som ung havde han kæmpet for sit folks befrielse; men kampen var endt med en ugerning. Moses havde dræbt en ægypter, der forfulgte en jøde, og han måtte flygte. Alle hans karrieredrømme var knuste. Men det var netop ude i ørkenen, Gud kaldte ham. Moses havde i starten mange forbehold over for Guds kald. Han manglede længe tillid til Gud og ville ikke høre på Guds kald. Til sidst accepterede han det og førte sit folk på den lange vandring gennem ørkenen. Han gik altid i forbøn for sit folk - også når det svigtede og søgte andre guder.

Moses er trofast over for sit folk

Moses går i forbøn for sit folk. Han har samme følelse for det som en far. I Skriften fremstilles han sædvanligvis med hænderne strakt opad ”næsten som om han med sin egen person danner en bro mellem himmel og jord”. Det sker også i det øjeblik, hvor folket ender ryggen til Gud og skaber sig en guldkalv. Altid beder Moses Gud om at tilgive folket på trods af dets synder, og han er et forbillede for præsterne:

Han sælger ikke sit folk for at gøre karriere. Han er ikke en, der bare vil klatre opad på samfundsstigen, han er en der går i forbøn: for sin familie, sit folk, for sin historie. Han er broen. Hvor er han dog et smukt eksempel for alle de hyrder, der bør være ”broer”. Derfor kalder man dem brobyggere, broer. Præster er broer mellem det folk, de hører til, og Gud, som de er kaldede af. Sådan er Moses. ”Tilgiv Herren deres synd, eller hvis Du ikke tilgiver, så slet mig fra den bog, Du har skrevet”.

Forbønnens magt

Vi kan bruge Moses som eksempel til efterfølgelse. Han viser os bønnens magt:

Moses ansporer os til at bede med den samme glød som Jesus gjorde - til at gå i forbøn for verden - til at huske på at den på trods af al dens skrøbelighed altid hører Gud til.

 Alle hører Gud til. De værste syndere, de ondeste mennesker, de mest korrupte ledere, de er Guds børn og Jesus føler dette og går i forbøn for alle. Og verden lever og blomstrer takket være den retfærdiges velsignelse, denne bøn om medlidenhed, som den hellige, den retfærdige, præsten, biskoppen, paven, lægmanden, ja en hvilken som helst døbt uden ophør beder for menneskene overalt og altid i historien. Lad os tænke på forbederen Moses. Og når vi får lyst til at fordømme nogen og vi bliver vrede i vores indre, så er det godt at blive vrede; men det gavner ikke at fordømme - lad os gå i forbøn for ham - det vil hjælpe os meget.

 

18 juni 2020, 11:10