Sök

Pave Frans Pave Frans   (ANSA)

Pave Frans: Evangeliets krav til os skal tages alvorligt

Vi skal tage evangeliets krav alvorligt - også selv om det kræver ofre og anstrengelser af os, sagde pave Frans til angelusbønnen den 28. juni på Peters og Pauls Fest. Han betonede, at åbenhed og taknemmelighed over for Gud bør kendetegne alle kristne.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Gud kræver af os, at vi skal sætte kærligheden til Ham over kærligheden til vores familie, sagde paven, der citerede Matthæus 10,37: Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd”.

Umiddelbart kan disse ord lyde strenge, men:

Jesus vil selvfølgelig ikke undervurdere kærligheden til forældre og børn; men Han ved, at slægtsskabets bånd, hvis de sættes over alt andet, kan afspore os fra det sande gode. Vi ser det jo - nogle former for korruption i regeringerne opstår netop fordi, kærligheden til familien er større end kærligheden til fædrelandet

Når derimod kærligheden til forældre og børn inspireres og renses af kærligheden til Gud, så bliver den særlig frugtbar og får virkninger, der rækker langt ud over familiens grænser, sagde paven.

Den sande kærlighed til Jesus kræver en sand kærlighed til forældrene; men hvis vi først søger vores egne familiemæssige interesser, så fører det altid ud på en forkert vej.

Tag dit kors op og følg mig

Der er ikke sand kærlighed uden korset. Det viser mange mødre og fædre, der ofrer sig for børnene, fordi de elsker. Men vi skal ikke frygte, sagde paven.

Når korset bæres sammen med Jesus, gør det os ikke bange, for Han er altid ved siden af os for at støtte os midt i den hårdeste prøvelse for at give os styrke og mod. Det nytter heller ikke noget frygtsomt og egoistisk at ophidse sig for at redde sit eget liv.

Hvor mange mennesker er der ikke der bærer kors for at hjælpe andre. De ofrer sig for at hjælpe de andre, der har behov for det midt i denne pandemi. Men man kan altid gøre det med Jesu hjælp. Livets og glædens fylde finder man ved at give sig selv hen for Evangeliet og for sine søskende i åbenhed, ved at være modtagende og velvillig.

Gavmildhed smitter

I Jesu efterfølgelse vil vi også mærke Guds barmhjertighed og taknemmelighed. Jesus minder os om det i Matthæusevangeliets kapitel 10: Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig (v.40)

 

For en kristen må taknemmeligheden være grundstillingen til livet, sagde paven, som takkede alle de frivillige, der har gjort en stor indsats under coronapandemien, og opfordrede til at gøre det at tjene til en livsstil:

Når nogen gør os en tjeneste, så må vi ikke tænke, at det er noget, man skylder os. Der er så mange tjenester, man gør mod andre uden at forvente gengæld. Tænk for eksempel på de frivilliges tjeneste, der er en af de største ting i det italienske samfund…. Og mange af dem har mistet livet under denne pandemi. Man gør det af kærlighed - simpelthen for at tjene.

Paven afsluttede angelus med at bede om Guds Moders forbøn. Hun elskede og fulgte altid Jesus. Paven bad om, at vi altid må have den samme generøsitet og åbenhed over for Gud.

 

29 juni 2020, 19:49