Sök

Angelus pa Peterspladsen Angelus pa Peterspladsen  

Festen for den hellige Treenighed viser os Guds kærligheds mysterium

På festdagen for den hellige Treenighed kommenterede pave Frans ved angelus-bønnen dagens evangelietekst fra Johannes 3,16-18. Teksten handler om Guds frelsesplan, Hans kærlighed til os og det kristne liv, som er kærlighed.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Gud skabte verden god og smuk; men verden i dag bærer præg af det onde, fordi vi er syndere, sagde paven. For anden gang efter genåbningen af Peterspladsen kunne alle se ham tale fra vinduet i det apostoliske palads. Paven talte om festen for Treenigheden som en fest for Guds kærlighed.

Gud vor Far elsker verden så meget, at Han for at frelse den giver det dyrebareste, Han har - sin egen enbårne søn, som giver sit liv for menneskene, som står op fra de døde, vender tilbage til Faderen og sammen med Ham sender Helligånden. Treenigheden er altså kærligheden, der står helt til tjeneste for den verden, som den vil frelse og genskabe. Og når vi i dag tænker på Gud Fader, Søn og Helligånd så tænker vi på Guds kærlighed! Og hvor ville det være smukt, hvis vi følte os elskede:”Gud elsker mig!’

Paven talte om, hvordan Guds kærlighed til os kommer til udtryk gennem Hans enbårne Søn. Dette minder os uvilkårligt om Abraham og hans ofring af sønnen Isak (1. Mos. 22,1-4) og Guds umådelige kærlighed til os. ”Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed” (2. Mos. 24,6)

Kære brødre og søstre, festen i dag inviterer os til igen at lade os fascinere af Guds skønhed. Han er skønhed, godhed og uudgrundelig sandhed. Men denne skønhed er også ydmyg, tæt på os, for den blev kød for at komme ind i vores liv, ind i vores historie, for at enhver mand og kvinde kan møde den og have det evige liv. Og dette er troen - at tage imod Gud-kærlighed, der giver sig selv væk i Kristus, at lade sig møde af Ham og have tillid til Ham.

Juni måned er måneden for Jesu Hjerte-fromheden

Paven forsikrede efter angelus, at han i bønnen følger de lande, der stadig er plagede af coronavirus, de syge, deres familier og dem, der plejer de syge. Han mindede om, at juni måned i særlig grad er dedikeret til Jesu Hjerte. Jesu Hjerte-fromheden er på en helt særlig måde fælles for bønnens mestre og den folkelige fromhed, sagde paven. Denne fromhed kom til at spille en stor rolle i katolsk fromhedsliv efter de visioner, den franske mystiker Margherita Maria Alacoque havde mellem 1673 og 1675. I 1856 tilføjede Pius IX festen til hele Kirkens festkalender. Jesu Hjerte er der, hvor vi altid kan møde Guds barmhjertighed, kærlighed og ømhed. Guds kærlighed kan vi møde ved at reflektere over en passus i evangeliet. Eller vi kan gøre det i den sakramentale tilbedelse. ”Jesus, lad mit hjerte blive som dit”. Det er en gammel bøn, jeg lærte af min bedstemor, sagde paven, der opfordrede til, at de forsamlede tog bønnen til sig.

08 juni 2020, 11:54