Sök

Födelsekyrkan i Betlehem Födelsekyrkan i Betlehem  (© Vatican News)

Støtte til de kristne familier i det hellige land

Kardinal Fernando Filoni, stormester for ridderne af den hellige grav, fortæller, at ordenen tager initiativ til en særlig støttefond for at hjælpe Patriarkatets 38 skoler i Palæstina og Jordan og for at give ekstraordinær hjælp til mere end 10.000 familier i området.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Kardinal Fernando Filoni, der er stormester for ridderne af den hellige grav, har i Rom præsenteret ordenens initiativ med at oprette en covid-19 støttefond. Det er meningen, at fonden skal støtte de familier i Palæstina og Jordan, som er ramt af coronavirus. De kristne familier, der lever i disse områder, skal støttes med helt basale behov. Det gælder fremfor alt de familier, der har mistet deres levebrød som følge af, at turismen er kollapset. Det er også akut nødvendigt at kunne have penge nok til at drive de 38 skoler, der hører ind under det latinske patriarkat i Palæstina og Jordan. P.t. går der omkring 15.000 børn og unge på skolerne, der har mere end 1.300 ansatte.

Allerede i januar - før pandemien brød ud - forelå der en aftale mellem stormesteren og det latinske patriarkat om støtte på 650.000 dollars; men på grund af coronapandemien er det blevet nødvendigt med yderligere støtte. I første omgang vil man dække familiernes behov for helt basale ting som fødevarer, hygiejneartikler og ting til pleje af børn og syge. Samtidig vil fonden hjælpe yderligere 10.000 familier, der ikke kan betale skolepenge – blandt andet på grund af arbejdsløshed.

Sognepræsterne får vigtig rolle

De lokale sognepræster vil få en vigtig rolle, for de sidder med personkendskabet, så derfor er det gennem dem, støtten til skolepenge m.m. skal udbetales.

Coronapandemien har store konsekvenser især for området omkring Betlehem, fordi en stor del af byens indtægter kommer fra turismen, der p.t. er gået helt i stå. Pandemien har også haft store konsekvenser for arbejdsløsheden i Jordan, der er steget til 49% for unge under 19 og til 39 % for unge mellem 20 og 24. De første tifælde af corona-virus blev konstateret på et hotel ved Betlehem i begyndelsen af marts.

 

18 maj 2020, 12:24