Sök

Pave Frans Pave Frans   (Vatican Media)

Paven siger – Jesus er vejen til den evige glæde – lad os derfor have tillid til ham

Jesus har åbnet til paradiset for os. Det vil blive til et liv i glæde og fællesskab med Gud og de andre – uden tårer, uden nag og bitterhed, splittelse og uro.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Jesus viser os den vej, som er Ham selv. Vejen består i at have et levende og kærlighedsfuldt forhold til Ham og at gå i Hans fodspor. Denne vej er ”den ydmyge kærligheds, bønnens, sagtmodighedens, tillidens vej”. Det er den vej, vi skal følge i tillid til, at Han har bestemt ”en plads for os i Himlen”.

Hav tillid til Jesus

Jesus begynder søndagens tekst med en opfordring, sagde paven. ”Jeres hjerte må ikke forfærdes”. Det er det, Han siger til os – også midt i livets dramaer. Herren giver os – sagde pave Frans – to midler mod uro. Det første er: ”Tro på mig”. Paven mindede om, at dette ikke er et abstrakt råd. I livet består den værste angst i: ”følelsen af ikke at kunne klare den, af at føle sig alene uden noget man kan holde sig til stillet over for det, der sker”.

Tilliden frelser os fra uro

Der er en angst, som vi kun kan redde os fra ved at have tillid til Ham. Jesus beder os om at ”have tro på Ham, det vil sige ikke at støtte os til os selv, men til Ham. Vejen til befrielsen går gennem tilliden til Ham.

Og Jesus er opstanden og levende for altid at være ved vores side. Vi kan da sige til Ham: ”Jesus, jeg tror, du er opstanden og står ved siden af mig. Jeg tror, du lytter til mig. Jeg kommer til dig med alt det, der forstyrrer mig, alle mine bekymringer, jeg tror på dig og jeg betror mig til dig.

Jesus har gjort en plads klar til os i Himlen

Det andet middel, som Jesus peger på over for disciplene, ligger i ordene: ”jeg går bort for at gøre en plads rede for jer” i Faderens hus. Jesus har, sagde pave Frans ”gjort en plads klar til os i Himlen”. Han har taget vores menneskelige natur på sig ”for at føre den gennem døden, til et nyt sted, til Himlen, for der hvor Han er, skal vi også være”.

Det er den vished, der trøster os: der er en plads klar til enhver af os. Der er også en plads for mig. Enhver af os kan sige: der er en plads for mig. Vi lever ikke uden mål og bestemmelse.

”Vi er ventede, vi er dyrebare. Gud elsker os, vi er Hans børn. Og for os har Han gjort den værdigste og smukkeste plads klar: paradiset”.

Dette at vi er skabt til at leve for altid i Himlen siger paven, er noget, som vi ikke engang kan forestille os nu. Men vi er skabt til fællesskab med Gud og de andre ”uden flere tårer, nag og bitterhed, splittelse og uro”.

Jesus siger: ”Jeg er vejen”

Vejen til paradis viser Jesus os med sætningen: ”Jeg er vejen”. Vi må, sagde paven, spørge os selv om, hvilken vej vi følger:

Der er veje som ikke fører til Himlen: magtens veje, verdens vej, den vej hvor man hævder sig selv, den egoistiske magts veje. Og der er Jesu vej, den ydmyge kærligheds, bønnens, sagtmodighedens, tillidens vej, hvor man tjener de andre. Den består i at gå fremad dag for dag og spørge ham ”Jesus hvad synes du om mit valg? Og hvad ville du gøre i den situation, med disse mennesker”?

Maria fører os til Jesus, som har åbnet paradiset for os

Paven opfordrede til slut de troende til altid at holde sig tæt til Guds Moder, Himlens Dronning, der fører os til Jesus.

11 maj 2020, 08:11