Sök

Pave Frans: Johannes Paul II var en bønnens mand Pave Frans: Johannes Paul II var en bønnens mand 

Pave Frans: Johannes Paul II var en bønnens mand, der var tæt på folket og elskede retfærdighed

Pave Frans fejrede 100 årsdagen for den hellige Johannes Paul II med en messe ved hans grav i Peterskirken.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

På 100-års dagen for Johannes Paul IIs fødsel (18. maj 1920) fejrede pave Frans den hellige messe ved hans grav i Peterskirken. Paven fejrede messen sammen med kardinal Angelo Comastri, pavens generalvikar for Vatikanstaten, og ærkepræst ved Peterskirken, den polske kardinal Konrad Krajewski, der er ansvarlig for Vatikanets almisseuddeling, msgr. Piero Marini, der i 18 år var ceremonimester under Johannes Paul II og den polske ærkebiskop Jan Romeo Pawlowski, der leder tredje afdeling af statssekretariatet, som beskæftiger sig med det diplomatiske personale ved Den hellige Stol.

For 100 år siden besøgte Herren sit folk. Han sendte en hyrde til os, sagde paven. Han nævnede tre ting, der kendetegnede Johannes Paul II. Han var en bønnens mand, han var tæt på folket og han elskede retfærdighed. En biskops første opgave er at bede - ellers er han bare administrator, og hvor mange timer bad Johannes Paul II ikke.  Han var en mand der var tæt på folket -og besøgte mennesker i hele verden. Gud er nær folket. Det er den nærhed, der kendetegner Jesus. Johannes Paul II gav os et eksempel på denne nærhed - han var tæt på store og små, folk i nærheden og folk, der var langt væk. Han og var tæt på dem alle, som en rigtig hyrde skal være.

Han var også en mand, der ville retfærdighed - social retfærdighed, folkenes retfærdighed - den retfærdighed, som ikke giver plads til krig - men en fuldstændig retfærdighed og derfor talte han om barmhjertighed - for der findes ikke retfærdighed uden barmhjertighed - de to ting hører sammen. Han gjorde meget for, at folk skulle forstå, hvad den guddommelige barmhjertighed er - særligt i dyrkelsen af den hellige Faustina. Lad os derfor bede om, at han giver os alle bønnens, nærhedens og retfærdighedens nådegaver, sluttede paven.

Dagens messe var den sidste messe, der blev streamet direkte. Siden den 9. marts har messerne været streamet direkte som følge af, at der har været lukket for almindelig messefejring i Italien på grund af corona-pandemien.

18 maj 2020, 12:32