Sök

Pave Frans Pave Frans   (Vatican Media)

Helligånden oplyser og støtter os på vores vej

Med Helligåndens hjælp kan vi gå gennem livets glædesfyldte og smertefulde øjeblikke og altid blive på den vej, som Jesus har vist os. Vejen er den gensidige, betingelsesløse kærligheds vej, som ikke dømmer, men forstår at tilgive. Vi kan gå den vej i Helligåndens kraft, sagde paven i sine refleksioner før Regina Coeli-bønnen søndag middag.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Den sjette søndag i påsken talte pave Frans fra biblioteket i det apostoliske palads over Joh 14, 15-21.  Hans tale handlede om den betingelsesløse kærlighed, som Helligånden skænker til de kristnes hjerter, for at den skal hjælpe os til at gøre Guds vilje, støtte os, trøste os og forvandle vores hjerter, når vi åbner dem for sandheden og kærligheden.

Det er Jesu bud, at vi skal elske hinanden

At holde budene og det løfte, Helligånden giver til os – det er de to grundliggende bud i søndagens evangelium.

Jesus beder os om at elske Ham, men forklarer: denne kærlighed udtrykkes ikke i et ønske eller en følelse fra Ham, nej. Den kræver, at man vil følge Hans vej, det vil sige Faderens vilje. Og denne sammenfattes i buddet om gensidig kærlighed, den kærlighed, som er givet af Jesus selv: ”Som jeg har elsket jer, således skal I også elske hverandre” (Joh 13,34). Han sagde ikke: ”Elsk mig, sådan som jeg har elsket jer”, men Elsk hinanden som jeg har elsket jer”. Han elsker os uden at bede om gengældelse. Jesu kærlighed er betingelsesløs- Han beder os aldrig om gengældelse. Og Han vil, at denne betingelsesløse kærlighed bliver den konkrete måde, vores liv leves på – dette er Hans vilje.

Helligånden hjælper os til at blive på Jesu vej

”Hvis I elsker mig, så holder I mine bud, og jeg vil bede til Faderen, og han vil give jer en anden talsmand. ”

I disse ord fra Johannes ligger det løfte, som Jesus kommer med om, at Han vil følge disciplene og hjælpe dem til at gå på kærlighedens vej. Han lover, at de ikke skal blive ladt alene tilbage og at Han vil sende en trøster, som vil give mod til at følge Hans bud. Gaven til de døbtes hjerter er Helligånden:

Helligånden selv fører dem, oplyser dem, styrker dem, så alle kan gå på den vej i livet-  også gennem modgang og vanskeligheder, i glæder og i sorg, mens vi bliver ved med at følge Jesu vej. Dette er muligt netop ved at lytte efter Helligånden, så den med sit nærvær ikke blot kan trøste, men også forandre hjerterne, åbne dem for sandheden og for kærligheden.

Guds ord er liv

Helligånden trøster og forvandler os. Den hjælper os til ikke at bukke under stillet over for den erfaring, at vi alle fejler og synder. Det er Helligånden, der får os til helt og fuldt at leve Guds ord, som er lys og liv for os:

Guds Ord er givet os som Livets Ord, som forandrer hjertet og livet, som fornyer, som ikke dømmer for at fordømme, men helbreder og som mål har tilgivelsen. Og sådan er Guds barmhjertighed. Et ord, der er som et lys på vor vej. Og alt dette er Helligåndens værk. Han er Guds gave, det er Gud selv, der hjælper os til at være frie personer, personer der vil og kan elske, personer som har forstået, at livet er en mission, hvor vi skal forkynde de undere, som Herren fuldfører i dem, der tror på Ham.

Paven sluttede med at anbefale de troende til Jomfru Maria, der er en ”model på den kirke, der forstår at lytte til Guds ord og modtage Helligåndens gave, som skal hjælpe os til leve evangeliet med glæde i bevidstheden om, at Helligånden støtter og leder os”.

 

18 maj 2020, 12:29