Sök

Pave Frans Pave Frans   (ANSA)

Pave Frans siger: skift retning i dit liv og få mere fokus på Gud

Åbn dit hjerte for Gud og lyt til Ham, mens du læser evangeliet. Bed til Ham, for det er kun i Ham, man kan finde den sande vej, sagde pave Frans ved Regina Coeli-bønnen i går efter søndagsmessen.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Søndagens evangelium handlede om Jesus, som slår følge med to af sine disciple, der er på vej ud mod Emmaus (Luk 24,13-35). De møder Jesus, men genkender Ham ikke undervejs. Først da han sidder til bords med dem og bryder brødet, åbnes deres øjne, og de genkender Ham.

De bryder op med det samme og vender tilbage til de elleve og alle de andre i Jerusalem for at fortælle, at Herren virkelig er opstået. Og disciplene skifter fuldstændig perspektiv.

Fra et ”hvis” til et ”ja”

Hvis Gud bare havde lyttet til mig, hvis livet bare var gået som jeg gerne ville have det, hvis jeg havde det her eller det der, siger vi i en klynkende tone. Dette hvis hjælper ikke noget, det er ikke frugtbart, det hjælper hverken os eller de andre. Vores hvis og hvis er de samme som apostlenes. Men de går over til et ja. Ja, Herren er levende, Han vandrer med os. Ja, han gør det nu, ikke i morgen, vi går ud på vandring for at forkynde det. Ja, det kan jeg gøre, for at mennesker skal blive mere lykkelige, for at mennesker skal blive bedre, for at hjælpe mange mennesker. Ja, ja, det kan jeg gøre. Fra et hvis til et ja, fra klynk til glæde og fred, for når vi beklager os, så er vi ikke i glæden, vi er i en gråzone, i denne grå atmosfære af tristhed. Og dette hjælper os ikke, det får os heller ikke til at vokse. Vi skal gå fra et hvis til et ja, fra klynk til glæde ved at tjene.

Mødet med Jesus forandrede alt for dem

Det var mødet med Jesus, der forvandlede alt for de to apostle på vej mod Emmaus. Først åbnede de deres hjerte for Jesus, så hørte de ham forklare skrifterne, så inviterede de Ham hjem til sig. Også vi kan gøre det samme, sagde paven. Først må vi åbne hjertet for Jesusfor at betro Ham alle de skuffelser og nederlag, vi har haft i vores liv - vi må betro Ham alle de gange, vi har sagt hvis, hvis og hvis. Så må vi lytte til Jesus, tage evangeliet i hånden - læse dette stykke fra Lukasevangeliet og så bede Jesus med de samme ord, som disciplene brugte: ”Herre, bliv hos os” (vers 29)

Paven sluttede med en opfordring til at vælge Guds vej - ikke jegets vej, den vej, hvor vi siger ja - ikke hvis. Og han bad om hjælp til det fra Vor Frue, der gjorde hele sit liv til ét eneste ja.

”Herre, bliv hos mig. Herre bliv hos os alle, for vi har alle brug for Dig per at finde vejen. Uden Dig er der kun nat”.

27 april 2020, 10:43