Sök

Forsoning med Gud Forsoning med Gud 

Forsoning med Gud – når man ikke kan skrifte

Mange troende er i en nødsituation. De er måske i karantæne og kan ikke komme ud – eller de er på hospitalet og kan ikke få fat på en præst, fordi smittefaren gør det for farligt. Men man kan altid bede om Guds tilgivelse, sagde paven i sin prædiken i Santa Marta fredag den 20. marts

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

I den svære tid, vi gennemlever lige nu, er det godt at tænke på, at Kirkens tradition også tager højde for, der findes nødsituationer, hvor man ikke kan komme til skrifte.

”Jeg ved jo, at mange af jer plejer at gå til skrifte til påsken. Men i dag vil mange nok sige til mig: ”Men, fader hvor kan jeg finde en præst, en skriftefar? Vi kan jo ikke komme ud. Og jeg vil gerne finde fred med Gud. Jeg vil gerne, at han omfavner mig, at min Far omfavner mig. Hvordan kan jeg gøre det, hvis jeg ikke kan finde præster? Gør det som katekismen siger.

Der står det meget klart: hvis du ikke kan finde en præst at skrifte hos, så tal med Gud, din Far og sig Ham sandheden: Herre – jeg har gjort det, det og det. … Sig undskyld og bed ham angrende og af hele dit hjerte om tilgivelse, Lov ham: Bagefter vil jeg gå til skrifte – men tilgiv mig nu. Og straks vil du igen møde Guds nåde. Som katekismen lærer os det, kan du nærme dig Guds tilgivelse selv om du ikke har adgang til en præst. I skal tænke – øjeblikket er inde nu – det rigtige øjeblik. En veludført angerens handling, og jeres sjæle vil blive hvide som sne”.

Kirkens lære om skriftemålet i nødsituationer

Baggrunden for pavens udtalelser er paragraf 1451 og 1452 i Den katolske Kirkes katekismus. Den kom under pave Johannes Paul II og blev i sin tid redigeret af kardinal Ratzinger – den senere pave Benedikt XVI. Paragraf 1451 taler om den bodfærdiges handlinger, hvor angeren er den første og vigtigste.

Hvis man er forhindret i at komme til skrifte hos en præst, er det – siger katekismen – muligt at opnå forsoning med Gud, hvis man har sat sig for at gå til skrifte med det samme, det bliver muligt igen. Dermed gentager katekismen, hvad Kirken også lærte ved Tridentinerkoncilet i kapitel 4 af Doctrina de sacramento Poenitentiae.

”Kommer angeren (contritio) af kærlighed til Gud, som elskes over alt andet, kaldes den fuldkommen (kærlighedens anger). En sådan anger sletter de tilgivelige synder, den opnår også tilgivelse for dødssynder, hvis den indebærer det faste forsæt snarest muligt at tage sin tilflugt til det sakramentale skriftemål”.

Kilde: Den katolske Kirkes Katekismus, Katolsk Forlag og Ansgarstiftelsens Forlag 2006

22 mars 2020, 16:39