Sök

Pave Frans Pave Frans  (Vatican Media)

Vi må aldrig blive trætte af at åbne os for kærligheden og bede

Pave Frans talte ved onsdagskatekesen under generalaudiensen den 12. februar over Matthæus 5,4: ”Salige er de der sørger, for de skal trøstes.”

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Paven tog den 29. januar hul på en serie katekeser over Saligprisningerne. Vi må bede om, at Herren gør os til barmhjertige mænd og kvinder ved smil, nærhed, tjeneste og sommetider også gennem gråden, lød budskabet fra paven, der reflekterede over den positive betydning, smerten over egne fejl kan have for en fornyet og fordybet relation til Gud og vores næste.

Gråden kan have to aspekter - at man græder over en andens død eller lidelse - men også over ens egen synd, når man er bevidst om, at man har krænket Gud eller næsten, sagde paven.

Peter kunne angre - Judas kunne ikke

At angre er rensende og fornyende for vores relation til Gud og næsten, sagde paven:

Lad os tænke på Sankt Peters gråd, som fører ham til en ny og meget sandere kærlighed: det er en gråd, der renserog  fornyer. Peter så Jesus og græd: hans hjerte blev fornyet. Til forskel fra Judas, der ikke accepterede, at han havde taget fejl og ­- det stakkels menneske - tog sit eget liv.

Syndens mysterium

At forstå synden er en gave fra Gud - det er Helligåndens værk. Vi kan ikke af os selv forstå synden. Det er en nåde, vi skal bede om. Herre, lad mig forstå det onde, jeg har gjort eller kan gøre. Dette er en meget stor gave, og når vi har forstået dette, kommer angerens gråd.

Tårernes gave

Paven genoptog fra den postsynodale skrivelse Christus vivit temaet - tårernes gave, der kan åbne vores hjerte for andres lidelser og få os til at forstå, at hvert enkelt menneske er unikt og uerstatteligt. Han talte om den skønhed, der ligger i at kunne angre og nødvendigheden i at bede Gud om tilgivelse:

En af de første munke, Efraim Syreren, siger, at et ansigt badet i tårer er ubeskriveligt smukt. Angerens, grådens og sønderknusthedens skønhed! Som altid finder det kristne liv sit bedste udtryk i barmhjertigheden. Vis og salig er den der tager imod den smerte, der hører sammen med kærligheden, for han vil blive trøstet af Helligånden, der er Guds tilgivende og korrigerende ømhed. Gud tilgiver altid - lad os ikke glemme dette. Gud tilgiver altid - også de hæsligste synder - altid. Problemet er - det er os, der bliver trætte af at bede om tilgivelse. Vi lukker os inde i os selv og beder ikke om tilgivelse. Det er problemet - men Han er der for at tilgive.

17 februari 2020, 17:24