Sök

Pave Frans Pave Frans 

Paven siger nej til enhver form for eutanasi

Det gælder også, når der ikke er udsigt til helbredelse, siger budskabet til den 28. Verdensdag for Syge.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

”Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”. Dette skriftsted fra Matthæus 1,28 er årets motto til Verdensdagen for de Syge. Pavens budskab til Verdensdagen blev offentliggjort den 3. januar i år på festdagen for Jesu hellige navn. Den fejres i år den 11 februar på Festen for Den salige Jomfru af Lourdes.

Paven understreger i sit budskab, at netop disse ord fra Jesus er møntede på syge og lidende: ”Disse ord udtrykker den solidaritet Menneskesønnen, Jesus Kristus føler med en forpint og lidende menneskehed. Hvor mange er der ikke, som lider på sjæl og legeme. Han kalder os alle til at komme til Ham. ”Kom til mig”, siger han og lover dem lindring og hvile”

Paven taler i sit budskab om, hvordan Jesus henvender sig til de syge, de undertrykte og de fattige, der har brug for helbredelse og ved, at de er fuldstændig afhængige af Gud.

Ved at Jesus gjorde sig svag, erfarede også han den menneskelige lidelse; men Han blev trøstet af Faderen, siger paven, der direkte henvendt til de syge siger i dokumentet:

”Kære syge brødre og søstre -sygdommen stiller på en særlig måde jer blandt dem, der slider sig trætte og bærer tunge byrder. Derfra kommer lyset i øjeblikke af mørke –håbet midt i jeres fortvivlelse”.

Alle syge og deres familie har ret til omsorg, støtte og varme

Paven påpeger i sit budskab vigtigheden af, at sygeplejen har en holistisk tilgang til mennesket og både tilgodeser patientens fysiske og sjælelige behov.

Han understreger, at sundhedspersonalet på en ganske særlig måde er kaldede til omsorg over for den syge i Jesu ånd. Men også den syges familie har brug for omsorg, trøst og nærhed. Den der selv har erfaret lidelse er bedst i stand til at give trøst og nærhed.

Enhver form for eutanasi og assisteret selvmord er i strid med kristendommen, og sundhedspersonalets opgave er at værne om livet fra livets undfangelse til dets afslutning. I bestemte tilfælde kan sundhedspersonalet af samvittighedsgrunde og af hensyn til patientens værdighed nægte at medvirke, hvis livets hellighed ikke respekteres, siger dokumentet.

Med henvisning til tidligere dokumenter fra læreembedet (Donum Vitae, 5, Evangelium Vitae 29-53) fastslår dokumentet endnu en gang, at livet er helligt og tilhører Gud.

Paven siger i budskabet, at der bør være social retfærdighed i adgangen til sygepleje, så ingen forhindres i at få den nødvendige pleje af økonomiske grunde.

07 januari 2020, 09:34