Sök

Pave Frans Pave Frans 

Gud valgte at solidarisere sig med os

Gud gjorde sig i Jesus solidarisk med os og Han frelste os ved at tage vores synder på sig. Det er en virkelig chokerende nyhed, sagde pave Frans ved angelusbønnen søndag den 19. januar.

Lisbeth Rütz -  Vatikanstaten

Teksten til anden almindelige søndag i kirkeåret skal ses i sammenhæng med de forudgående søndages beretninger om de hellige tre konger og Jesu dåb i Jordanfloden. Her finder vi Johannes Døberens vidnesbyrd om Jesus, der blev kaldt Guds Søn, da himlen åbnede sig over ham under dåben i Jordanfloden.

Paven kaldte Johannes Døberen ”det første vidne om Kristus”. ”Johannes så noget rystende – nemlig Guds elskede Søn, der er solidarisk med synderne, og Helligånden fik ham til at forstå denne uhørte nyhed, der er virkelig chokerende. Mens det i alle religionerne er mennesket, der giver og ofrer noget til Gud, er det i Jesusbegivenheden Gud, der giver sin egen søn Jesus hen for menneskehedens frelse”, sagde paven.

Jesus – Guds lam – fuld af barmhjertighed

Paven opfordrede til at sætte Jesus – Guds lam og Guds barmhjertighed, som den blev inkarneret i Jesus Kristus, i centrum for vores trosliv og for vores vandring på troens vej.

Johannes Døberens vidnesbyrd inviterer os igen og igen på vores trosvandring til at fokusere på, at Jesus er Guds lam. Vi skal ikke tro, vi allerede ved alt om Jesus, for det gør vi ikke, var pavens budskab.

”Lad os igen blive overrasket af, at Gud valgte at være på vor side – at gøre sig solidarisk med os syndere og at frelse verden fra det onde ved at tage vor byrde på sig.”

Pave Frans opfordrede ved Angelusbønnen de troende til at lære Jesus bedre at kende – for eksempel gennem læsning af evangeliet eller ved at meditere over et billede af Hans hellige ansigt.

”Lad vores øjne grunde over det, men endnu mere vores hjerte og lad os undervise af Helligånden, der indeni os siger: det er Ham! Han er Guds Søn, der gjorde sig til offerlam af kærlighed. Han alene har lidt, han har sonet synden, den synd der er i enhver af os, verdens synd og også mine synder. Han bar dem alle på sine skulde og tog dem væk fra os, for at vi endelig skulle blive frie og ikke mere slaver af det onde. Vi er stadig arme syndere, men ikke slaver, for vi er Guds børn”.

Paven bad Guds Moder om forbøn for os mennesker, så at også vi skal finde styrke til med glæde at aflægge vidnesbyrd om Jesus ”med ord og med et liv der er befriet fra det onde”.

Situationen i Syrien

Paven hilste de grupper, der befandt sig på Peterspladsen, og udtrykte sit inderlige håb om, at den konference om Syrien, der i øjeblikket foregår i Berlin, må føre til fred.

23 januari 2020, 10:15