Sök

Pave Frans Pave Frans 

”Gæstfrihed er en vigtig økumenisk dyd”

I hele verden er der mænd og kvinder, der risikerer livet for at flygte fra vold, krig og fattigdom. De mærker andres ligegyldighed og kan måske ikke engang få lov til at lægge til kaj i en havn.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

De er prisgivet lige som apostlen Paulus, der led skibbrud på Malta. Han blev modtaget med kærlighed og omsorg af malteserne. Deres eksempel skal vi følge, sagde pave Frans i sin onsdagskatekese ved generalaudiensen den 22. september.

Pavens onsdagskatekese faldt i år i bedeugen for de kristnes enhed. Bedeugens tema er i år gæstfrihed, og årets tema er valgt af kristne fra Malta og Gozo.

Paven mindedes apostlen Paulus dramatiske forlis på Malta som det beskrives i Apostlenes Gerninger 28,2. Paulus og hans ledsagere havde allerede været på havet i 14 dage. De var bange for, at bølgerne ville knuse skibet - som det også sker for mange migranter i dag.

”. De bliver udnyttet af kriminelle menneskesmuglere. I dag! De bliver behandlet som numre og som en trussel af nogle herskere. I dag! Af of til kaster manglen på gæstfrihed dem som en bølge tilbage til den fattigdom eller de farer, som de er flygtede fra.”

”De tog vel imod dem”

På trods af al angst fandt Paulus styrke i troen på, at vores liv er i Guds hånd og at Gud er en kærlig Gud. Derfor kunne han overbevise sine rejseledsagere om, at Gud ikke ville lade et hår blive krummet på deres hoveder.

Da Paulus og hans ledsagere led skibbrud ved Malta, blev der taget vel imod dem. Malteserne viste omsorg for dem. De tændte et bål, så de kunne varme sig, de gav dem ly for regnen og mad. På samme måde skal vi også vise migranterne gæstfrihed og omsorg, sagde paven.

Sig ikke - men ham der er ortodoks - ham der er protestant

Paven opfordrede til ikke hele tiden at fokusere på, hvad der skiller de kristne:

Sig ikke - men ham der er ortodoks - ham der er protestant….

At modtage kristne fra en anden tradition betyder først og fremmest at vise dem Guds kærlighed fordi de er Guds børn - vore søskende - og så betyder det også at tage imod det, som Gud har fuldført i deres liv. Økumenisk gæstfrihed kræver villighed til at lytte til andre ved at være opmærksomme på deres personlige troshistorier og deres trossamfunds historie, der er anderledes end vores.”

Vi skal være vidner om Guds kærlighed

Lige som Paulus og hans rejsefæller fik lov til at opleve maltesernes gæstfrihed og varme, mødte de også selv Guds kærlighed gennem de helbredelser, Gud gav til dem med Paulus som redskab.

Vi bør som kristne arbejde sammen for at vise migranterne Guds kærlighed som den er vist os i Jesus Kristus. Vi kan og bør vidne om, at der ikke blot findes fjendtlighed og ligegyldighed, men at enhver person er dyrebar for Gud og elsket af Ham. De splittelser, der endnu findes mellem os, forhindrer os i helhjertet at være et tegn på Guds kærlighed”.

23 januari 2020, 12:59