Sök

det evige Ord blev kød det evige Ord blev kød 

Den chokerende nyhed i julen er, at det evige Ord blev kød

Pave Frans talte ved angelusbønnen på den anden søndag i juletiden om julens på en gang enkle og storslåede budskab, der hverken er et eventyr eller en opbyggelig fortælling.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

De bibelske tekster til anden søndag i juletiden hjælper os til at udvide perspektivet og giver os en bevidsthed om den fulde betydning af Jesu fødsel. Dagens bibeltekster – særlig Pauli brev til Filipperne hjælper os til dette, sagde pave Frans ved Angelusbønnen på årets første søndag og citerede Paulus: ”For før verden blev grundlagt, har Gud udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed”. (Ef. 1,4). Paven forklarede, hvordan Jesus bliver ved med at komme til os, for at vi kan blive ved med at svare på hans kald til at blive hellige gennem at gøre kærlighedens gerninger.

Guds Søn blev en af os. Det er ikke et eventyr, ikke en opbyggelig fortælling, men et både enkelt og storslået budskab og afsløringen af den plan, som Gud har for os. Han blev menneske for at gøre os til Guds børn.

Hellighed er at tage vare på den skat, som Gud har givet os. Den der tager vare på den nåde, den skat som Gud har givet os betingelsesløst, kan ikke gøre andet end at oversætte den til konkrete handlinger i dagligdagen i mødet med de andre.

Efter Jesu fødsel har vi en person – ikke bare en lovregel eller en institution, der sætter en retning for os i livet, sagde paven og opfordrede til, at vi tager imod Guds gave – kaldet til hellighed - med glæde og taknemmelighed. Det renser vores hjerte og gør os bedre i stand til at tilgive, sagde paven.

Efter at have afsluttet med bøn til Guds Moder ønskede paven alle ”fred og glæde i Herren”. ”Lad os betro os til Ham, der er vores håb,  både i de glade og de vanskelige øjeblikke. Jeg erindrer også om det, vi forpligtede os til på Verdensfredsdagen, den 1. januar: freden som en vandring i håb, dialog, forsoning og økologisk omvendelse” Ved Guds nåde kan vi gøre det til virkelighed”, sagde paven.

07 januari 2020, 09:39