Sök

Ti års jubilæum for ”Caritas in Veritate”. Ti års jubilæum for ”Caritas in Veritate”. 

Pave Frans bygger videre på pave Benedikt i sociallæren

Ti års jubilæum for ”Caritas in Veritate”.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten.

Ti år efter Benedikt XVIs rundskrivelse Caritas in Veritate (Kærlighed i Sandhed 2009) har Dikasteriet til fremme af udviklingen af det hele menneske den 3. december afholdt en fordybelsesdag om Caritas in Veritate i Det pavelige videnskabernes Akademi ved Casino Pio IV i Vatikanet.

Her mødtes repræsentanter for Kirkens internationale organisationer, teologer, økonomer og NGOere mødtes for at arbejde med, hvilken rolle Caritas in Veritate spiller i katolsk sociallære i dag.

Hele første kapitel i Caritas in Veritate tager afsæt i Paul VIs rundskrivelse Populorum  Progressio (om folkenes fremskridt), der udkom i 1967 efter afslutningen af Det andet Vatikankoncil. Populorum Progressio beskriver den begyndende globalisering, der i 2009 var blevet en realitet.

Den økonomiske krise var udgangspunktet

Udgangspunktet for Caritas in Veritate var den økonomiske krise i 2009. Pave Benedikt så den som en mulighed for radikal besindelse. På den ene side understreger Caritas in Veritate, at vi skal gribe de positive muligheder, der ligger i globaliseringen, på den anden side advarer rundskrivelsen mod farerne ved globaliseringen. Globaliseringen medfører risiko for, at uligheden mellem de rige og de fattige lande vokser og at profit bliver et mål i sig selv og opnås, uden at man har almenvellet for øje. Globaliseringen har indflydelse på alle verdens økonomier og kan skabe skader og splittelse i den menneskelige familie, hvis ikke den ledes af ”kærlighed i sandhed” (33).

Pave Benedikt udtrykker i Caritas in Veritate ønsket om, at ”kærlighedens civilisation”, som Gud har nedlagt i enhver kultur, skal præge globaliseringen. Han fastslår, at det økonomiske område hverken er moralsk neutralt eller umenneskeligt og antisocialt af væsen (36) Også det økonomiske liv må struktureres med udgangspunkt i moralske synspunkter.

I Caritas in Veritate siger pave Benedikt, at forværringen af naturens tilstand er ”nært forbundet med den kultur, der former menneskenes sameksistens.” (CiV 51)

Pave Benedikt har ofte påpeget det skadelige i opfattelsen af, at menneskets frihed er uden grænser og at der ikke findes ubestridelige sandheder, som skal lede vores tilværelse. ”Misbrugen af Guds skaberværk begynder, når vi ikke længere anerkender nogen højere instans end os selv, når vi ikke ser andet end os selv” (tale 2008 til gejstligheden i Bolzano-Bressanone).

Pave Frans ser i Laudato sì (2015) sin egen rundskrivelse som en videreudvikling af tankerne i Caritas in Veritate: ” Min forgænger Benedikt XVI opfordrede ligeledes til at ”udrydde de grundlæggende årsager til verdensøkonomiens brister og korrigere de vækstmodeller, som har vist sig ude af stand til at sikre respekt for miljøet”. (Laudato Sì 6)

Caritas in Veritate er højaktuel

Stefano Zamagni, præsident for det pavelige akademi for sociale videnskaber, kom under konferencen i Vatikanet med et indlæg, hvor han kaldte Caritas in Veritate for ”et vendepunkt”.

”Det nye ved Benedikt XVIs magisterium er”, siger han, ”at pave Benedikt ser på to ting, der i hans tid er blevet dominerende - den økonomiske globalisering og den teknologiske revolution som har revolutioneret ikke blot produktionsmetoderne, men også den måde, samfundet selv er organiseret på.”

Zamagni påpeger, at pave Frans i Laudato Sì bygger videre på Caritas in Veritate. Som eksempel giver han et stort internationalt møde -  Economia di Francesco, der skal foregå i Assisi til marts. Her skal unge videnskabsmænd, virksomhedsledere og aktivister inden for økonomi arbejde med, hvordan idéerne i Kirkens sociallære skal udfoldes mere konkret.

”Problemerne i et så konplekst samfund som det, vi har i dag, kan ikke løses ved markedet og staten alene,”siger Becchetti, blogskriver ved dagbladet la Repubblica og professor ved Tor Vergata universitetet i Rom med bl.a. finansetik, mikrokredit og socialt ansvarlig økonomi som specialer. Becchetti udtaler, at politikerne i dag lader sig styre af meningsmålingerne og at det er nødvendigt med forandring nedefra - både fra virksomhedernes ledere og fra forbrugerne.

”Ved at ændre forbrugsvaner, livsstil og opsparing som Laudato si’ og Caritas in Veritate siger, kan verden virkelig forandres, fordi disse valg vil begynde at forandre de økonomiske styrkeforhold,” siger Becchetti, der påpeger, at samfundslivet vil kunne få afgørende nye impulser, hvis man bevæger sig fra protest mod konstruktiv handling..

Mødet Economia di Francesco finder sted i Assisi fra den 26. til den 28. marts næste år. 500 unge virksomhedsledere og studenter under 35 år vil deltage.

06 december 2019, 16:21