Sök

Paven i Madagascar Paven i Madagascar  (Vatican Media)

Paven i Madagascar: Bidrag til et ægte broderskab

På den anden del af den apostoliske rejse talte pave Frans lørdag 7. september 2019 i Madagascar om at modarbejde korruption, ulighed, eksklusion og i stedet bidrage til sandt broderskab.

Hanne Stetting Duvå - Vatikanstaten 

Paven holdt sin første tale på præsidentens palads i hovedstaden Antananarivo. Tilstede var statsledere, repræsentanter for ikke-offentlige organisationer og diplomatiet. Han talte på italiensk og opfordrede til samarbejde mellem landets katolske kirke, andre kristne trosretninger og alle sektorer af samfundet til ”integral human development”, udvikling, broderskab, fællesskab og solidaritet, hvor ingen grupper udelukkes.

Pave Frans pegede på udtrykket ”fihavanana”. Det er et lokalt begreb, der beskriver ånden i at deles om goderne og vigtigheden af familie, venskab og forholdet til naturen.

Pave Frans understregede, at ”fihavanana” udtrykker sjælen i Madagascars befolkning, og at den skal understøttes og hyldes. Paven sagde også, at udfordringen for politikerne er at bruge deres indflydelse til at beskytte deres borgere, især de svageste, samt at modarbejde korruption, ulighed og udelukkelse.

Integreret udvikling kan ikke lade sige gøre uden at vise omsorg for vores fælles hjem. Han citerede her fra sin rundskrivelse ”Laudato si”.

”Vi står ikke overfor to adskilte kriser, en miljøkrise og en social krise, men med en kompleks krise, som er både social og miljømæssig.”

Madagascars rige plante- og dyre-biodiversitet er truet af masseudryddelse af skovene, som kun få får økonomisk gevinst af. Han advarede om, at hvis biodiversiteten nedbrydes, vil det true fremtiden for landet og kloden, vores fælles hjem.

Paven understregede også, at hjælp fra det internationale samfund må respektere lokale værdier, kulturen og forventningerne i befolkningen i Madagascar. På den måde vil befolkningen selv kunne få ejerskab til landets fremtid.

På det område fremhævede paven Hellige Victoire Rasoamanarivo fra Madagascar (1848-1894) som rollemodel.

”Hendes vidnesbyrd om kærlighed til dette land og dets traditioner, hendes hjælp til de fattige som tegn på hendes tro på Jesus Kristus, viser os vejen, som vi også er kaldet til at følge”.

Paven opfordrede den Katolske Kirke i Madagascar i samarbejde med andre kristne, tilhængere af andre trosretninger og civilsamfundet til at bidrage til det sande broderskabs solopgang, at udvikle integreret human udvikling uden eksklusion af nogen.

Fakta: Hellige Victoire Rasoamanarivo (1848-1894) er den første helgenkårede fra Madagascars befolkning. Hun var født i en adelsfamilie på et tidspunkt, hvor kristendom var forbudt i Madagascar. Som barn praktiserede hun en form for tilbedelse af forfædre, men som 13-årig kom hun på en skole drevet af Sankt Joseph-søstre, som forvandlede hendes liv. Hun blev døbt som 15-årig og holdt fast i sin katolske tro resten af livet trods stor modstand fra familien og samfundet.

 

07 september 2019, 15:39