Sök

Livet skaber historie Livet skaber historie 

Hjertet af pavens budskab for Verdens Kommunikationsdag er vores minder

”Så du kan fortælle det til din søn og dit barnebarn.” Livet skaber historie. Minder er det centrale emne valgt af pave Frans til den 54. Verdensdag for social kommunikation 24. januar 2020.

Af Hanne Stetting Duvå – Vatikanstaten

Ved at vælge dette emne taget fra en passage i Anden Mosebog understregede pave Frans, hvor særligt dyrebare minder er i vores kommunikation.

Han har understreget mange gange, at vi ikke har nogen fremtid, hvis vi ikke er rodfæstet i den levede historie.

Minder er en dynamisk realitet

 

Pave Frans har hjulpet os til at forstå, at minder ikke skal opfattes som en ”statisk krop”, men mere som en ”dynamisk realitet”. Det er ved at bruge minder, at fortællinger, håb, drømme og erfaringer fra en generation bliver givet videre til den næste.

Desuden minder den næste Verdens Kommunikationsdag os om, at enhver fortælling er født af livet, fra relationer med andre. Kommunikation er derfor kaldet til at forbinde minder med livet gennem historier.

Fortællingers evne til at skabe forandringer

 

Jesus brugte lignelser til at kommunikere den levende kraft af Guds Rige, og på den måde blev hans tilhørere frie til at modtage disse fortællinger og bruge dem i deres egne liv. Evnen til at skabe forandringer udtrykker, hvor kraftfuld en fortælling er. En ideel historie rummer en forandrende kraft. Vi oplever dette, når vi vender os mod helgenernes liv, fortalt gennem historier. Den Hellige Fader berørte denne pointe for nylig, da han talte til Den Hellige Stols kontor for kommunikation, og han opfordrede til at kommunikere ”den store rigdom,” som findes i beretninger om martyrers liv.

Paven: Byg broer med kommunikation

 

Endnu engang, i hjertet af pavens budskab er mennesket, deres relationer og vedvarende evne til at kommunikere. Paven beder alle - ingen er udelukket - om at få dette talent til at bære frugt: til at gøre kommunikation til et instrument, der bygger broer, til at forene og til at dele skønheden ved at være brødre og søstre i et øjeblik af historien, som er præget af mislyde og splittelse.

Fakta: Verdensdag for social kommunikation fejres til minde om Sankt Frans af Sales (1567-1622). Pave Pius XI udnævnte ham som skytshelgen for den katolske presse, journalister og andre skribenter. Hans helgendag er 24. januar. Frans af Sales var biskop for Genova. Han blev kendt for sin dybe tro og sin blide tilgang til religiøse splittelser med holdningen: ”at den som prædiker med kærlighed, prædiker effektivt.” Han er også kendt for sin forfattervirksomhed om teologiske emner såsom ”Vejledning til et gudsfrygtigt liv” og ”Traité de l´Amour de Dieu” som tidligt blev oversat til andre sprog. I den romersk-katolske kirke æres Sankt Frans af Sales som kirkelærer. Kilder: Bl.a. Katolsk.dk

30 september 2019, 10:19