Sök

Paven ved Angelus Paven ved Angelus  (AFP or licensors)

Paven ved Angelus: 'Corpus Christi fornyer vores forbløffelse over eukaristien'

Ved søndagens Angelus bøn på Peterspladsen reflekterede pave Frans over Kristi Legems - og Blodsfest og opfordrer kristne til at dele med hinanden på sand eukaristisk vis.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Kristi Legems og Blodsfest, der ofte omtales som festen for Corpus Christi, fejres efter traditionen torsdag efter Treenigheds søndag, også i Vatikanet, men mange steder flyttes festen til den følgende søndag.

Pave Frans benyttede lejligheden til at reflektere over dagens evangelium (Lukasevangeliet kapitel 9, vers 11-17) med bespisningsunderet med brød og fisk til en stor menneskemængde.

At dele er omsorgsfuldt

Jesus, sagde paven, "inviterer hans disciple til virkelig at blive omvendt og fra at være sig selv nok til det at dele “.

Han sagde, at vi begynder den smule, som Forsynet stiller til rådighed for os.

Pave Frans sagde dette mirakel "viser Messias magt" og "hans medfølelse for folket."

Eukaristisk syntese

Når Jesus mirakuløst bespiser den store menneskemængde med så lidt mad, forudgriber han hvad der vil være mindet om hans offer: eukaristien.

"Eukaristien er syntesen af hele Jesu eksistens, som var lang kærlighedsgerning for Faderen og for hans brødre og søstre", sagde han.

Ligesom han gør ved den sidste nadver tager Jesus brødet, beder til Faderen, bryder brødet og giver det til sine disciple.

"På tærsklen til hans lidelse," sagde pave Frans, "søgte han at efterlade testamentet om den nye og evige pagt, et evigt minde om hans død og opstandelse.

Forundring og glæde

Festen for Corpus Christi, sagde han, er en årlig invitation "forny vores forundring og glæde ved denne vidunderlige gave fra Herren".

"Lad os byde ham velkommen med taknemmelighed, ikke på en passiv, sædvanlig måde. Hver gang vi nærmer os alteret for at modtage eukaristien, må vi virkelig forny vores" amen "til Kristi legeme."

Nye spanske salige

Efter Angelusbønnen mindede pave Frans om saligkåringen af Maria Carmen Lacaba Andía og 13 søstre fra den franciskanske orden af ​​den ubesmittede undfangelse, der blev fandt sted lørdag i Madrid i Spanien.

Disse 14 nonner, sagde han, døde på grund af had til troen under den religiøse forfølgelse, der fandt sted i Spanien mellem 1936 og 1939.

"Deres martyrium er en opfordring til os alle at være stærke og vedholdende, især i prøvelsens time," sagde han.

25 juni 2019, 13:50