Sök

Pave Frans Pave Frans 

Paven ved Angelus: Appel for Mellemøsten, minder om “hverdagshelgener"

Efter at have fejret den hellige messe i Camerino, i det italienske mars område, bad pave Frans Angelus bønnen og takkede dem, der havde hjulpet til med at forberede hans besøg og huskede “hverdagshelgener". Han appellerede også til en løsning på konflikt i Mellemøsten.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Før paven bad Angelus efter messen, udtrykte han sin bekymring over "stigende spændinger i den persiske Golf". "Jeg opfordrer alle”, sagde han, “til at bruge diplomatiets vej til at løse de komplekse problemer i konflikterne i Mellemøsten. Jeg vil også endnu engang rette min hjertelige appel til det internationale samfund om enhver mulig indsats for at fremme dialog og fred. "

Flygtninges situation

Paven mindede også om, at 20. juni markerer FNs verdensflygtningedag. "Denne dag opfordrer alle til at vise solidaritet med mænd, kvinder og børn, der flygter fra krige, forfølgelse og krænkelse af grundlæggende rettigheder", sagde han. "Må vores kirkelige og civile samfund være tæt på dem og opmærksomme på deres behov og lidelser".

Pave Frans fortsatte derefter med at hilse ikke kun de, der var til stede på Piazza Cavour, i byen Camerino, men også dem, der "gennem radio og tv åndelig vis deltager i denne hellige messe". Han huskede især "de syge, de ældre og fangerne" og takkede  "alle dem - institutioner, organisationer, foreninger og enkeltpersoner - der arbejdede for dette korte men intense besøg".

Hverdagshelgener

“Må I vandre sammen på glædelig vis på troens, håbets og velgørenhedens” vej, sagde pave Frans, "tro mod de mange vidner om hellighed, som jeres land er så rig på". 

Foruden berømte personer som den hellige Nicholas of Tolentino, sagde paven, at han tænkte på "de mange skikkelse af" nabo helgener ", som ikke er blevet saligkåret eller helgenkåret, men som støttede og forvandlede familier og samfund med styrken fra ​​deres kristne liv ”.

En ny saligkåret

I denne sammenhæng nævnte pave Frans saligkåringen, på lørdag i Sardinien, af Edvige Carboni. Han beskrev hende som "en simpel kvinde blandt mennesker, der i deres ydmyge dagligliv omfavnede korset og vidnede om tro og kærlighed". Paven inviterede de tilstedeværende til at klappe af den nye saligkårerde og sagde, at vi skal  "takke for denne trofaste Kristi discipel, som har brugt hele sit liv i Guds og hendes næstes tjeneste".

18 juni 2019, 15:00