Sök

Paven ved audiensen: minder fra turen til Bulgarien og Nord Makedonien Paven ved audiensen: minder fra turen til Bulgarien og Nord Makedonien  (Vatican Media )

Paven ved audiensen: minder fra turen til Bulgarien og Nord Makedonien

Under denne uges onsdagsaudiens på Peterspladsen talte pave Frans om sin apostoliske rejse til Bulgarien og Nord makedonien.

Iben Thranholm - Vatikanstaten

Pave Frans’ tanker ved denne onsdags generalaudiens var et sammendrag af hans seneste apostolske rejse til Bulgarien og Nord Makedonien.

Bulgarien og den hellige Johannes XXIII

Paven begyndte med at fortælle, hvordan han i Bulgarien blev "vejledt af det levende minde om Johannes XXIII", der tilbragte næsten ti år i landet som apostolisk delegeret. Det motto, der blev valgt til rejsens bulgarske del, var titlen på pave Johannes XXIII's encykliske, "Pacem in Terris". Inspireret af dette motto sagde pave Frans, at han havde "inviteret alle til at gå på broderskabets vej" og nævnte sit møde med patriarken i den bulgarske ortodokse kirke og medlemmer af den hellige synode. "Som kristne skal vores kald og mission være et tegn og redskab for enhed", sagde han.

Bulgarien og Hellige Cyril og Methodius

Paven nævnte også de hellige brødre Cyril og Methodius, evangelister fra Bulgarien. De var af græsk oprindelse, men de brugte "deres kultur kreativt til at overføre det kristne budskab til slaverne", sagde pave Frans. ”Selv i dag er der et behov for passionerede og kreative forkyndere”, tilføjede han, ”så at evangeliet kan nå dem, der endnu ikke kender det, og kan igen overrisle  lander, hvor gamle kristne rødder er tørret op”.

Nord Makedonien og Mother Teresa

Det andet stop på pavens tre-dages apostoliske rejse var til Nord Makedonien. Der, sagde han, fulgte ”den stærke åndelige tilstedeværelse af Mother Teresa of Calcutta" ham. Moder Teresa blev født i Skopje, den nuværende hovedstad Nord Makedonien i 1910. I denne lille, men stærke kvinde ”ser vi billedet af Kirken i det pågældende land”, sagde Pave Frans og bemærkede, at han havde bedt foran Mother Teresas mindesmærke og velsignet grundstenen i ​​en helligdom dedikeret til hende.

Nord Makedonien og de unge

Pave Frans forklarede, hvordan hans hensigt med dette besøg, var at tilskynde til hvad han kaldte for Nord Makedoniens ”traditionelle kapacitet for at rumme forskellige etniske og religiøse tilhørsforhold”, såvel som landets ”engagement i at byde velkommen og hjælpe et stort antal indvandrere og flygtninge” .

Dette er et "ungt land fra et institutionelt synspunkt", sagde paven. Derfor var hans møde med de unge så betydningsfuldt. Pave Frans sagde, at han inviterede dem ”til at drømme stort og at engagere sig”, ligesom Mother Teresa ved  ”at lytte til Guds stemme”, der taler til os i bøn, og reagere konkret på ”vore trængende brødre og søstre”.

09 maj 2019, 08:15