Sök

Pave i Bulgarien beder om fred efter den hellige Frans’ eksempel Pave i Bulgarien beder om fred efter den hellige Frans’ eksempel 

Pave i Bulgarien beder om fred efter den hellige Frans’ eksempel

Pave Frans’ bøn for fred på Uafhængighedspladsen var hans sidste offentlige begivenhed i Sofia og opsummerede temaerne på hans apostolske rejse til Bulgarien.

Iben Thranholm - Vatikanstaten

Der var seks lys til at repræsentere de seks religiøse konfessioner, der deltog i ceremonien. Der var logoet for det pavelige besøg med ordene "Pacem in terris", fra den den hellige pave Johannes XXIII’s encyklika. Der var roser, der symboliserede Bulgarien, og der var et oliventræ, der symboliserer fred.

Den hellige Frans af Assisi’s eksempel

Det var pave Frans sidste offentlige begivenhed i Bulgarien, og den var dedikeret til fred. Derfor begyndte den med “Solsangen" og sluttede med en bøn for fred med ordene inspireret af den hellige Frans af Assisi.

I sin tale pegede pave Frans på sin navnebror fra Assisi og priste hans kærlighed "til skabelsens skønhed og til alle dem, han mødte på sin vej". Det var en kærlighed ", der ændrede hans måde at se tingene på," sagde paven. Det var den kærlighed, som hjalp den hellige Frans til at blive "en sand fredsstifter".

Kaldet til at være fredsstiftere

"Vi alle er kaldet til at følge i hans fodspor ved at blive fredsstiftere", fortsatte pave Frans. 

"Fred er både en gave og en opgave", en vi skal bede om og arbejde for, stræbe dagligt "for at opbygge en kultur, hvor fred respekteres som en grundlæggende ret”.

Fred kræver, at vi antager “dialogen som vores vej, gensidig forståelse som vores adfærdskodeks og gensidig forståelse som vores metode og standard", sagde paven, og citerede fra dokumentet om menneskelig broderskab, han underskrev under sin rejse til den arabiske halvø i Februar.

Kaldet til at være vidne om fred

Pave Frans talte derefter om den symbolske betydning af det sted, der blev valgt til denne begivenhed. "I mange århundreder har bulgarerne fra Sofia, der tilhører forskellige kulturelle og religiøse grupper, været forsamlet på dette sted til møder og diskussioner", sagde han. "Må dette symbolske sted blive et vidne om fred”.

Kaldet til at være redskab for fred

"Lad der være fred på jorden", afrundede pave Frans "i vores familier, i vores hjerter og frem for alt på de steder, hvor så mange stemmer er gjort tavse af krig, undertrykt af ligegyldighed og ignoreret på grund af medvirken af interessegrupper”.

"Må hver af os", sagde paven, "hvor vi end måtte være, i alt hvad vi gør, kunne sige:" Gør mig et redskab for din fred ".

07 maj 2019, 07:39