Sök

Pave Frans leder Langfredags korsvejsandagt i Colosseum Pave Frans leder Langfredags korsvejsandagt i Colosseum   (ANSA)

Pave Frans leder Langfredags korsvejsandagt i Colosseum

Via Crucis er en andagt, der har været praktiseret af kristne gennem århundreder. Traditionen med at fejre korsvandringen i Roms Colosseum går tilbage til pave Benedikt XIV i det 18. århundrede. Det var den hellige pave Paul VI, der genoplivede traditionen i 1964.

Iben Thranholm - Vatikanstaten

Hvert år vælges en anden person til at forberede de tekster, der ledsager en kort refleksion på hver af de 14 stationer. Den hellige pave Johannes Paul II skrev dem til jubilæumåret 2000, og derefter gjorde kardinal Joseph Ratzinger det samme i 2005.

Nye former for korsfæstelse

I år bad pave Frans en nonne om at forberede meditationerne. Hun er søster Eugenia Bonetti, der tilhører Consolata Missionary, er præsident for Foreningen “Ikke mere slave” og velkendt for sit arbejde med bekæmpelse af menneskehandel. Faktisk fremhæver søster Bonettis refleksioner særligt situationen for dem, der lider under nye former for korsfæstelse i samfundet i dag.

De fattiges råb

Første station inviterer os til at bede for dem i magtpositioner om at høre de fattiges, de hjemløse, de unge, indvandrernes og børnenes råb. Vi er ikke længere i stand til at se dem, der er i nød, og beder derfor Gud om at hjælpe os med at elske, blive berørte over tårer, lidelser og andre menneskers smerter.

Ofrene for menneskehandel

I dette års korsvejs meditationer udfordres vi til at genkende de børn, der udnyttes på land og hav, hvis kroppe er købt og solgt af menneskehandlere. Når det kommer til menneskehandel, skriver søster Eugenia Bonetti, skal vi anerkende, hvordan vi alle er ansvarlige for problemet, og hvordan vi alle skal være med til at finde en løsning.

Køb og smid væk kulturen

I den niende station, hvor Jesus falder for tredje gang, udmattet og ydmyget under hans kors vægt, deler vi den ydmygelsen, som mange unge piger oplever, når de bliver tvunget på gaden af slavehandlere. De er frugten af ​​en køb og smid væk kultur, der objektiverer mennesker og behandler dem som affald.

Magtens og pengenens afguder

Billedet af Jesu billede, der får sine klæder revet af, kan sammenlignes med alle børn og unge, som fratages deres værdighed, og bliver reduceret til at være varer, købt og solgt.
Ssøter Bonettis Via Crucis’ refleksioner inviterer os til at tænke på de tidløse afguder for magt og penge, og hvordan de narrer os til at tro på alt, hvad der kan købes.

Håb om hans død og opstandelse

I den sidste station lægges Jesus i graven. Dette billede fremkalder truslen om nutidens "nye kirkegårde": ørkenerne og havene, hvor mænd, kvinder og børn vi ikke kunne eller ikke ville redde finde deres evige hvilested.

Meditationerne for dette års korsvej afsluttedes med håbet om, at Jesu død kan give verdensledere en bevidsthed om deres rolle med at forsvare enhver menneskelig person. Må hans opstandelse være et fyrtårn af håb, glæde, nyt liv, accept og fællesskab mellem alle folkeslag og alle religioner.

20 april 2019, 12:33