Sök

Pave emeritus Benedict XVI Pave emeritus Benedict XVI 

Pave emeritus Benedict XVI: Vend tilbage til Gud for at overvinde misbrugskrisen

Pave emeritus Benedict XVI offentliggør sine tanker om misbrugsskandalen i Kirken og mener, at det er sket fordi troen på Gud har været formørket

"Ondskabens kraft skyldes vores nej til at elske Gud ... At lære at elske Gud er derfor den menneskelige forløsnings vej." Pave emeritus Benedict XVI skrev disse ord i en artikel i det tyske tidsskrift Klerusblatt, hvor han reflekterer over sexmisbrugskandalerne af mindreårige begået af præster.

Benedikt XVI tager udgangspunkt i mødet i februar om beskyttelse af mindreårige i Kirken, som blev  sat i værk af pave Frans for at sende "et stærkt budskab" og "at gøre Kirken troværdig igen som et lys blandt folkene og som en styrke i tjeneste mod ødelæggende kræfter". 

Han nævner sit ønske om at give sit bidrag til denne mission "selv om jeg som emeritus ikke længere er direkte ansvarlig" og takker pave Frans "for alt hvad han gør for at vise os igen og igen Guds lys, som selv i dag ikke er forsvundet".

Teksten er opdelt i tre dele.

Social kontekst

I den første del udforsker Benedikt den sociale kontekst omkring den seksuelle revolution, der begyndte i 1960'erne. I denne periode, skriver han, blev pædofili " anset for at være tilladt og tilforladeligt".

Han siger, “det omfattende sammenbrud af den næste generations præster" og "det meget store antal laiceringer var en konsekvens af disse udviklinger." 

Oveni fulgte "sammenbruddet" af den katolske moralteologi, som Benedikt understreger, begynder at nære en fristelsen til relativismen. Ifølge visse teologer, bemærker han: "kunne der ikke længere være noget, der udgjorde et absolut godt, mere end noget fundamentalt ondt; [der kunne være] kun relative værdi vurderinger. Der var ikke længere det [absolutte] gode, men kun det forholdsvis bedre, betinget af øjeblikket og omstændighederne. "

Benedict XVI citerer Kölnerklæringen fra 1989, underskrevet af 15 katolske teologi professorer, som førte til "et ramaskrig imod Kirkens magisterium" og imod pave Johannes Paul II, der senere udgav den rundskrivelsen Veritatis Splendor, i 1993, som indeholder " beslutsomheden om at der er handlinger, der aldrig kan anset gode. "

"I mange kredse indenfor moralteologi" tilføjer han, “herskede den antagelse, at kirken ikke har og ikke kan have sin egen moral". Denne opfattelse, påpeger han, stiller  "fundamentalt" spørgsmålstegn ved Kirkens myndighed i sager om moral og i sidste ende tvinger "hende til at forblive tavs præcis, hvor grænsen mellem sandhed og løgn står på spil".

Indvirkninger på præsternes dannelse

I anden del af teksten udforsker pave emeritus konsekvenserne af denne proces for præsternes dannelse og liv. "På forskellige seminarier," skriver han, "blev homoseksuelle kliker dannet, som praktiserede mere eller mindre åbent". “Den hellige stol kendte til sådanne problemer uden at blive informeret helt præcist". Han skriver, at holdninger i overensstemmelse med det andet Vatikaner Koncil” blev forstået sådant, at man skulle have en kritisk eller negativ holdning til den hidtil eksisterende tradition, som nu skulle erstattes af et nyt, radikalt åbent forhold til verden” og med enkelte biskopper, der selv søgte "at skabe en slags ny, moderne" katolicitet “".

Benedikt XVI understreger, at spørgsmålet om pædofili, som han husker det, “ ikke blev kritisk indtil anden halvdel af 1980'erne." Han siger, at Rom og romerske kanonister først behandlede problemet på blid og langsom vis, hvilket især garanterer den anklagedes rettigheder "i et sådant omfang, at domme ikke var mulige". Benedikt siger, at han var enig med Johannes Paul II, at det var hensigtsmæssigt at tildele kompetence til at have med misbrug af mindreårige i Troslærekongregationen, for at “på lovlig vis at pålægge den maksimale straf" gennem en rigtigt rettergang". Overbevisninger kunne derfor føre til bortvisning fra præsteskabet. Men fordi forsinkelser opstod, forklarer han, "som ikke måtte ske på grund af sagens natur, har pave Frans sat yderligere reformer i værk.”

Perspektiver omd det korrekte modsvar

I tredje del af teksten foreslår pave emeritus Benedikt XVI nogle perspektiver for et "ordentligt svar fra Kirkens side”.

"Kampen mod ondskab, som truer os og hele verden," siger han ", kan i sidste ende kun bestå i, at vi træder ind kærligheden." "En verden uden Gud kan kun være en verden uden mening", hvori standarderne for godt eller ondt ikke eksisterer mere, og kun efterlader den stærkestes lov. 

"Magt er da det eneste princip. Sandheden tæller ikke, det eksisterer faktisk ikke. "

Benedikt kritiserer stærkt det vestlige samfund for at miste sin sande målestok. 

"Det vestlige samfund er et samfund, hvor Gud er fraværende på det offentlige rum og ikke har noget at tilbyde det. Og derfor er det et samfund, hvor målestokken for mennesket stadigt mere og mere tabes. På enkelte punkter bliver det pludselig klart, at der er ondt og at det ødelægger mennesket, er blevet en selvfølge. "Dette er tilfældet med pædofili, siger han. “I teorien blev det for kort tid anset for ret legitimt, men det har spredt sig længere og længere." Benedikt XVI siger, at svaret på alt dette er " igen at lære at genkende Gud som grundlaget for vores liv”.

I dette perspektiv om at vende tilbage til Gud taler pave emeritus også om behovet for at forny troen i eukaristien, ofte begrænset til en "ceremoniel handler", og som ødelægger "mysteriets storhed" i Kristi død og opstandelse. I stedet skal vi spørge Herren om tilgivelse, siger han og "bede ham om at lære os alle sammen til at forstå hans lidelses storhed, hans offer. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte den hellige eukaristiens gave mod misbrug. “

"Når man tænker på hvilken handling der først og fremmest kræves," siger han, “er det ret indlysende, at vi ikke har brug for en anden kirke, som vi selv har designet."

"Kirken i dag betragtes bredt som blot et slags politisk apparat". "Krisen, der skyldes de mange tilfælde af misbrug, får os til at betragte Kirken som noget næsten uacceptabelt, som vi nu skal tage i egne hænder og lave om. Men en kirke vi selv har fremstillet kan ikke give håb."

Benedikt XVI siger, at djævelen, som han kalder for "anklageren", har til formål at bevise "at der ikke er retfærdige mennesker". "Nej, selv i dag består kirken ikke af dårlig fisk og ukrudt. Guds Kirke eksisterer også i dag, og i dag er den det eneste instrument, hvorigennem Gud kan redde os. Det er meget vigtigt at modsætte sig djævelens løgne og halve sandheder med hele sandheden: Ja, der er synd i Kirken og ondskab. Men selv i eksisterer den hellige kirke, som er uforgængelig. "

Nutidens Kirke, siger han, "er mere end nogensinde en" Martyrernes Kirke "og dermed et vidne om den levende Gud."

Pave emeritus Benedikt XVI bemærker, at "at se og finde den levende kirke er en vidunderlig opgave, der styrker os og gør os glade i troen igen og igen".

Han afrunder med at udtrykke sin taknemmelighed over for pave Frans. “

Jeg vil gerne takke pave Frans for alt, hvad han gør igen og igen for at vise os Guds lys, som ikke er forsvundet, selv i dag. Tak, hellige far! "

12 april 2019, 11:14