Sök

Pave Frans: Beskyt børn og udryd misbrug Pave Frans: Beskyt børn og udryd misbrug  (ANSA)

Pave Frans: Beskyt børn og udryd misbrug

"Tiden er kommet for at arbejde sammen for at udrydde det onde i børnemishandling, sagde pave Frans i en tale, som han holdt ved afslutningen af ​​messe, som afsluttede mødet for beskyttelse af mindreårige i kirken.

"Tiden er kommet for at finde en korrekt ligevægt af alle værdier i spil og at give ensartede direktiver til kirken, idet man undgår de to ekstremer af en" justiciisme", der er fremkaldt af skyld for tidligere fejl og pres fra medierne og en forsvarsposition, der ikke konfronterer årsagerne til og virkningerne af disse alvorlige forbrydelser ".

Til kirkeledere, primært præsidenterne for verdens bispekonferencer sagde den hellige fader: 

"Kirkens mål er at høre, våge over, beskytte og have omsorg for misbrugte, udnyttede og glemte børn, hvor de end er". For at nå dette må,l fortsatte han: “skal Kirken hæver sig over de ideologiske tvister og den form for journalistiske praksis, der ofte udnytter, for forskellige interesser, den store tragedie, der opleves af de små."

Global sammenhæng

Pave Frans indledte sin tale med at sætte seksuelt misbrug af børn ind i en global sammenhæng. Arbejdet under mødet sagde han, "har gjort os opmærksom på, at sværhedsgraden af plagen med seksuelt misbrug af mindreårige er og har historisk set været et udbredt fænomen i alle kulturer og samfund". 

Selv i dag sagde han, er det svært at få en klar ide om "fænomenets virkelige omfang", da seksuelt misbrug ofte ikke rapporteres, "især ikke i den store omfang de begås inden for familier". 

Paven citerede de bedst tilgængelige data og sagde, at" den første sandhed der kommer frem "er at" dem, der begår misbrug af fysisk karakter, seksuel eller følelsesmæssig vold, primært er forældre, familiemedlemmer, ægtemænd til barnebrude, trænere og lærere ".

Paven konkluderer, "vi står således over for et universelt problem, der er tragisk tilstede næsten overalt og påvirker alle". "Men vi er nødt til at være klare", fortsætter han, "at selvom det påvirker vores samfund som helhed i alvorlig grad, er dette onde på ingen måde mindre uhyrligt, når det finder sted i Kirken." Faktisk bliver "dette verdensomspændende fænomens brutalitet  mere alvorligt og skandaløst i Kirken, for det er fuldstændig uforeneligt med dens moralske autoritet og etiske troværdighed”.

Kirken, siger pave Frans, “føler sig kaldet til at bekæmpe dette onde, der rammer selve dens mission, nemlig at forkynde evangeliet for de små og beskytte dem mod glubske ulve". Han insisterer på, "hvis der i Kirken skulle opstå en enkelt tilfælde af misbrug - som allerede i sig selv udgør en grusomhed - vil sagen blive taget op med den største alvor".

Pave Frans bemærker, at fænomenet seksuelt misbrug af mindreårige ikke kan forstås uden at tage begrebet “magt" i betragning, "da det altid er et resultat af magtmisbrug", som også er til stede "i andre former for misbrug", som "børnesoldater, børneprostituerede, sultende børn ", ofre for menneskehandel," børn, der ofre for krig, flygtningebørn, børn, der bliver aborterede og så mange andre ".

En manifestation af ondskabens ånd

Men, fortsætter paven: “ overfor al denne grusomhed, al denne ofring af børn til afguder som   magt, penge, stolthed og arrogance, er empiriske forklaringer alene ikke tilstrækkelige". Selvom empiriske forklaringer kan give en forklaring, er de "ude af stand til at give os en mening". Så spørger han, "hvad ville være den eksistentielle" betydning "af dette kriminelle fænomen". 

“Den er ingen anden end en manifestation af ondskabens ånd". Han advarer om, at "hvis vi undlader at tage hensyn til denne dimension, forbliver vi langt fra sandheden og mangler reelle løsninger".

Pave Frans siger, at "ligesom vi må tage enhver praktisk foranstaltning, som sund fornuft, videnskaben og samfundet tilbyder os, må vi heller ikke se bort fra denne realitet; vi skal tage de åndelige middel i brug, som Herren selv lærer os: ydmygelse, selvanklager, bøn og bod ". 

Dette siger han, "er den eneste måde at overvinde ondskabens ånd”.

Hvis man ser på "bedste praksis" formuleret under vejledning fra Verdenssundhedsorganisationen, såvel som arbejdet i den pavelige kommission for beskyttelse af mindreårige og bidragene fra mødet for "Beskyttelse af mindreårige", sagde pave Frans, vil kirken fremadretter især koncentrere sig om otte aspekter af krisen: beskyttelse af børn, uangribelig alvorlighed, ægte renselse, dannelse, styrkelse og revision af retningslinjer ved episkopale konferencer, følgeskab af dem, der er blevet misbrugt, den digitale verden og sexturisme ".

Pave Frans gentog især sin forpligtelse om, at "Kirken vil gøre alt hvad den kan, for at gøre det som er nødvendigt for at bringe enhver for retten, der har begået sådanne forbrydelser. 

Kirken vil aldrig søge at forhindre eller ikke tage tilfælde "af misbrug af mindreårige alvorligt.

Den Hellige Fader takkede også alle præster og gudviede personer "som tjener Herren trofast og fuldstændig", på trods af "nogle af deres brødres skamfulde adfærd"; såvel som »flertallet af præster, som ikke kun er trofaste over for deres cølibat, men er er i et embede som i dag er blevet endnu vanskeligere at være på grund af de få skandaler (men som alt for mange af deres brødre"). Han takkede også de troende, som “der er bevidste om deres præster godhed, og som fortsætter med at bede for dem og støtte dem".

Mulighed for renselse

Endelig understregede paven vigtigheden af ​​at "gøre dette onde til en mulighed for renselse". 

Med henvisning til Edith Stein, den hellige Teresa Benedikta af Korset, sagde pave Frans: 

"De afgørende begivenheder i verdenshistorien er blevet væsentligt påvirket af sjæle, om hvem historiebøgerne er tavse". "Guds hellige trofaste folk" forklarede han: “ fortsætter i deres daglige stilhed på mange måder med at demonstrere og vise med" ufortrødent "håb at Herren aldrig forlader men opretholder den konstante og i så mange tilfælde smertefulde hengivenhed til sine børn ".

"De bedste resultater og den mest effektive løsning, vi kan tilbyde ofrene, den hellige Moderkirkes folk og hele verden", sagde paven, "er forpligtelsen til personlig og fælles omvendelse, ydmygt lære, lytte, hjælpe og beskytte de mest sårbare ".

En tilbundsgående kamp mod misbrug

Paven afsluttede sin tale med er "dybtgående appel til en tilbundsgående kamp mod misbrug af mindreårige både seksuelt og på andre områder af alle myndigheder og individer, for vi beskæftiger os med afskyelige forbrydelser, der skal slettes fra jordens overflade: Dette krav stilles af alle de mange ofre, der er skjult i familier og i de forskellige samfundsmæssige indstillinger ".

25 februari 2019, 10:32