Sök

Mødet i Vatikanet om “Beskyttelse af mindreårige” starter i dag Mødet i Vatikanet om “Beskyttelse af mindreårige” starter i dag  (Vatican Media)

Mødet i Vatikanet om “Beskyttelse af mindreårige” starter i dag

Mødet for"Beskyttelse af mindreårige i kirken" , der finder sted fra 21. februar til 24. februar i Vatikanet, giver nye muligheder for bevidsthed, for at lytte til ofre, og for ansvar, forklarlighed og gennemsigtighed.

Iben Thranholm- Vatikanstaten 

Mødet om "Beskyttelse af mindreårige" er dømt til at sætte aftryk. Allerede inden de nødvendige og konkrete anvisninger er blevet givet om, hvordan man skal gribe svøben af seksuelt misbrug an, vil den kendsgerning, at man øger bevidstheden i hele Kirken angående de dramatiske og uudslettelige konsekvenser af misbrug, få konsekvenser.

Børn og unges stemmer, de hjælpeløse ofre for disse forfærdelige voldshandlinger, vil ikke forblive uhørt. 

Deres råb er bestemt til at bryde tavsheden, der har stået i vejen for forståelse for længe.

I tråd med de to sidste pavers personlige vidnesbyrd, der regelmæssigt mødtes med overlevende, lyttede til dem, græd og bad med dem, er mødets første mål at øge bevidstheden om, at misbrug af mindreårige af præster og religiøse er en afskyelig handling. 

En handling, der gennemborer hjerterne hos børn, som deres forældre har betroet til præsterne for at oplære dem i troen. Det handler ikke primært om love og normer eller bureaukratisk ordkløveri eller statistikker. Det handler om at lytte til ofrene, at forsøge at dele deres smertefulde oplevelser og gøre deres ødelæggende sår til vores egne. Det, der er brug for, er en mentalitetsændring, så ingen lader som om de ikke ser det; eller at dække over det, eller nedtoner det nogensinde igen.

For første gang vil problemet blive taget op på globalt plan, alt efter forskellige erfaringer og kulturer. Den første dag vil hovedtemaet være "biskoppernes" ansvar i deres pastorale, åndelige og juridiske opgaver. 

På andendagen vil “ansvarlighed" blive addresseret og diskutere løsninger, der skal vedtages i overensstemmelse med den kanoniske ret for at vurdere tilfælde, hvor præster har svigtet deres ansvar og handlet med uagtsomhed. Den tredje dag er afsat til "gennemsigtighed" i Kirkens interne procedurer med civile myndigheder, men frem for alt i forhold til gudsfolket. Deres bidrag til at gøre de steder, hvor mindreårige færdes, er uundværlige. Pave Frans vil afslutte mødet søndag efter han har fejret den hellige messe i Sala Regia.

Først og fremmest er mødet om "Beskyttelse af mindreårige i kirken" i Vatikanet en kirkelig begivenhed, en dialog mellem præster i fællesskab med Peters efterfølger. Derfor vil bøn og det at lytte til ofre, gå forud for ethvert trin i mødet. 

De første tre dage af arbejdet vil kulminere i en bodsliturgi: I lyset af en så alvorlig og afskyelig synd bliver de troende kaldede til ydmygt at bede om tilgivelse for det sår, der er påført Kirkens legeme og dens engagement i vidne om evangeliet.

Dette møde i Vatikanet er Kirkens seneste skridt i en rejse, der begyndte for næsten tyve år siden, med indførelsen af ​​strengere og mere effektive love til bekæmpelse af misbrug. 

Som bekræftet af de seneste rapporter har disse procedurer gjort det muligt at reducere antallet af tilfælde drastisk. Langt de fleste beskyldninger vedrører sager, der stammer fra langt tilbage og sager om misbrug, der fandt sted før de nye regler trådte i kraft.

Med mødet om "Beskyttelse af mindreårige i kirken" i Vatikanet forsøger Kirken at give retningslinjer for dets eget lederskab og samfund. Men den giver også et smertefuldt vidnesbyrd og et særligt engagement for hele samfundet. Fordi, som statistikker over mindreårige, der blevet mishandlet verden over indikerer, at beskyttelse af mindreårige et problem, der angår alle.

21 februari 2019, 10:56