Sök

Benedikt XVI seks år senere: Magisteriets relavans Benedikt XVI seks år senere: Magisteriets relavans 

Benedikt XVI seks år senere: Magisteriets relavans

Den 11. februar 2013 meddelte pave Benedikt XVI, at han trådte tilbage. Vatikanets nyheds redaktør ser tilbage på denne begivenhed og siger, at det vil det være forkert kun at huske paven emeritus alene af denne grund.

Seks år er gået siden bomben der kom fra fra det blå: Meddelelsen om den første pavelige tilbagetræden af hensyn til helbred og alder. Efter otte år som pave, meddelte Benedikt XVI, at han havde til hensigt at træde tilbage fra Petersembedet i slutningen af ​​februar, fordi han ikke længere fysisk og åndeligt følte sig i stand at varetage embedet - et embede der har ændret sig meget fra tidligere århundreders i den måde, det udøves på, hvad angår festligheder, forpligtelser og internationale rejser.

Benedikt XVI’s vidnesbyrd

Meget er blevet sagt og skrevet om den pavelige tilbagetræden. Resultatet er, at man risikerer udelukkende at fokusere på selve handlingen, og ser bort fra fra det personlige vidnesbyrd og frem for alt pave Benedict XVI's magisterium. I løbet af få dage vil mødet for beskyttelse af mindreårige finde sted i Vatikanet med deltagelse af bispekonferencer fra hele verden sammen med pave Frans. 

Med hensyn til pave Benedikts vidnesbyrd er det værd at huske, at han var den, der begyndte at mødes med ofre for misbrug. Møder der altid fandt sted langt væk fra kameraerne, og det involverede at lytte, bede og tårer. 

Deltagelsen i disse møder var afgørende for reglerne af bekæmpelse af den forfærdelige plage af misbrug. I dag er der ingen tvivl om, at den nødvendige mentalitetsændring hos biskopper og religiøse overordnede først og fremmest går gennem denne evne til at mødes med ofrene og deres familier. Det kræver at man tager del i smerten i deres dramatiske historier og at man er opmærksom på, at dette fænomen aldrig kan bekæmpes udfra normer, kodekser eller de bedste praksisser alene.

Benedikt XVI’s magisterium

Pave Benedict XVI's magisterium er alt for ofte blevet trivialiseret gennem forenklede fortolkninger og præfabrikerede klichéer, der ikke kan forstå den rigdom, kompleksitet og troskab, der knytter sig til den lære fra il Det andet Vatikanerkoncil. 

Hvordan kan vi ikke huske på hans insisteren på, at Kirken “ i sig selv ikke har noget at tilbyde til ham, der grundlagde den, som det at den kan sige.: her er noget vidunderligt, som vi gjorde! 

Kirkens raison d'etre består i at være et redskab til forløsning, ved at lade sig være mættet af Guds ord og at bringe verden i kærlig enhed med Gud “.

En vision der står i modsætning til at bero på strategier og projekter. I en tale, som han holdt i koncerthuset i Freiburg im Breisgau, fortsatte pave Benedikt XVI i september 2011 med at beskrive sin vision om kirken: "Når den virkelig er sig selv, er den altid på farten, den skal hele tiden stille sig til tjeneste for den mission, som den har modtaget fra Herren. Og derfor skal den altid stille sig åben over for verdens bekymringer, som den selv tilhører, og overgive sig til dem og fortsætte den hellige udveksling, der begyndte med inkarnationen og gøre den nærværende ".

I den samme tale advarer pave Benedikt XVI mod den modsatte tendens: En kirke, der "bliver selvtilstrækkelig, indretter sig på denne verden ... Ikke sjældent lægger den større vægt på organisation og institutionalisering end til dens kald til åbenhed over for Gud, dens kald til at åbne verden for den anden. 

"I denne tale demonstrerer paven emeritus den positive side af sekularisering, som" har bidraget væsentligt til renselse og indre reform "af kirken ved at ekspropriere sine gode og eliminere dens privilegier,  og konkluderer: "Når den er befriet fra materielle og politiske byrder og privilegier, kan Kirken nå ud på en mere effektiv og sand kristen måde til hele verden, den kan virkelig være åben for verden. Den kan mere frit leve dens kald til guddommelig tilbedelse og til at tjene sin næste."

12 februari 2019, 16:15