Sök

Pave Frans føler med ‘det martrede Syrien' Pave Frans føler med ‘det martrede Syrien' 

Pave Frans føler med ‘det martrede Syrien'

Pave Frans sender et brev til franciskanerne, der er udstationeret i Syrien, og siger, at Kirken ser Jesu lidelse i det syriske folks prøvelser og fattigdom.

Iben Thranholm - Vatikanstaten

I et brev sendt til franciskanerbrødre i Syrien udtrykker pave Frans, at han føler med “martrede Syrien.”

"Jeg ønsker at tage del i jeres lidelser og fortælle jer, at jeg er tæt på jer og de kristne samfund, der er så prøvet af den smerte, som de oplevet i deres tro på Kristus Jesus.”

Pavens brev er rettet til Fr. Hanna Jallouf og Fr. Louai Bsharat, OFM.
Pave Frans berører den megen lidelser, fattigdom og smerte, som Jesus oplever i det syriske folk. "Det er Jesus! Dette er et mysterium. Det er vores kristne mysterium. I jer og i indbyggerne i vores elskede Syrien ser vi Jesus lide.”

Martyriet

Pave Frans sammenlignede deres lidelser til martyriet. ”Intet mindre end et martyrium kan markere den kristne måde at tage del i menneskehedens frelseshistorie på."
Han sagde, at martyrer fremmer Guds rige og "sår kristne for fremtiden."

I det han kalder dem for "Kirkens sande ære og vores håb", siger den hellige far, at martyrernes vidnesbyrd er "en advarsel om ikke at fare vild selv midt i stormen.”

“Mange gange rejser der sig en storm på livets hav, som afventer os, men ud af de eksistentielle bølger modtager vi et uventet tegn på frelse: Maria, Herrens Moder, ser i forbavselse og stilhed på den uskyldige, korsfæstede Søn, der fylder livet og frelsen med mening. "

Smerte bliver til håb

Pave Frans forsikrede de franciskanske brødre, der er stationeret i Syrien, om at han husker dem konstant under messen og beder om, at deres "uudslettelige smerte" kan omdannes til guddommeligt håb.

Han citerede derefter Paulus’ Brev til Romerne: "Hvad kan adskille os fra Kristi kærlighed? Kan angst, eller nød, eller forfølgelse, eller hungersnød, eller nøgenhed, eller fare eller sværdet? Som der står skrevet: "For din skyld bliver vi slået hele dagen; vi betragtes som får, der skal slagtes. 'Nej, i alle disse ting sejrer vi stort gennem ham, som elskede os.'
Endelig bad pave Frans om, at Jomfru Maria må beskytte frankiskanerne i Syrien "under hendes kappe" og at hun går forbøn for at de må modtage "udholdenhedens gave".

29 november 2018, 07:56