Sök

Usa:s biskopskonferens under årsmötet Usa:s biskopskonferens under årsmötet   (AFP or licensors)

Amerikanske biskopper mod racisme: Lad os åbne vores hjerter

De amerikanske biskopper opfordrer amerikanerne til at åbne deres hjerter fuldtud for at gøre ende på racisme og rette op på dens virkninger.

“Lad os åbne vores hjerter: Det konstante kald til kærlighed" er titlen på det pastorale brev udgivet af den amerikanske bispekonference(USCCB). Den modtog næsten enstemmig godkendelse fra biskopperne, der var forsamlet til generalforsamling, der fandt sted den 14. oktober.

Definition af racisme

Racisme består i at dømme andre personer for at være ringere på grund af race eller etnicitet. Racistiske handlinger som følge af følelsen af overlegenhed "krænker retfærdighed”, fastslår biskopperne i begyndelsen af ​​det pastorale brev. I kristne termer er det ensbetydende med manglen på kærlighed til vores nabo. Det er også en fornægtelse af den grundlæggende sandhed, at alle mennesker er " skabt lige i Guds billede". Biskoperne gør opmærksom på forskellige former for racisme, der stadig er en pest det amerikanske samfund. Det er racisme rettet primært mod indianere, afroamerikanere og latinamerikanerne.

"Racisme påvirker stadig vores kultur, og den har ingen plads i det kristne hjerte .... Hvad der er brug for ... er en hjertets sande omvendelse, en omvendelse der vil skabe forandring .... At flytte vores nation frem mod til en fuld forståelse af løftet om frihed, ligestilling og retfærdighed for alle er en stor udfordring. 

Racismens historie

Biskoppen giver et overblik over racismens historie, der opleves af alle de tre etniske grupper, der er nævnt ovenfor. De beskriver, hvordan "trangen til at dominere" andre førte til et systematisk tyveri af landet og den tvungne genplacering af den indianske befolkning. Det afrikanske folk var ikke blot brutalt udsat for slaveri, men de blev konsekvent udelukket fra social fremgang gennem uretfærdige love og de etiketter om at de var “ringere”, som mange brugte og mente, at de ikke fuldt ud bar Guds billede. Latinamerikanere har ofte været udsat for "forskelsbehandling hvad angår boliger, beskæftigelse, sundhedspleje og uddannelse".

Afhjælpning af racisme

At udøve retfærdighed, elske godhed og ydmyg at vandre med Gud, er tre handlinger, som  det bibelske skrift Micah’s bog (6: 8) opfordrer til, og som kan afhjælpe denne historie, peger biskopperne på. "Retfærdighed" kræver en ærlig vurdering af virkeligheden og "genoprettelsen af ​​ de rette forhold". 

Næstekærlighed er nøglen til "kærlighedens godhed". Det kræver, at vi "gør plads til andre i vores hjerter", og at vi husker, at når et medlem af Kristi legeme lider, alle lider. Endelig er genopbygningen af ​​de relationer, som er blevet ødelagt gennem racisme, den måde hvorpå vi kan “vandre ydmygt med Gud". Selv den katolske kirke må indrømme sin egen medvirken i "racismens onde", i fortiden og i nutiden siger brevet, idet der henvises til konkrete tilfælde.

"Vi kan lære af eksemplet fra andre lande, som Sydafrika, Tyskland og Rwanda, og fra visse institutioner, der har anerkendt forbrydelser og er kommet for at forstå sandheden om deres historie.”

Økumenisk samarbejde

Den økumeniske ånd, som blev indoptaget af Martin Luther King, Junior. "er integreret i kampen i dag", skriver biskoperne, fordi det kræver omvendelse at gøre en ende på racisme Derudover anerkender de, at:

“Den uret og skade, som racisme årsager er et angreb på menneskeliv .... Som biskopper siger vi utvetydigt, at racisme er et livsproblem. "

Vores håb som kristne er en dag at blive forenet i himmelen med folk fra "enhver nation, race, folk og tunge" er samtidigt et håb, som biskopperne gerne vil lade være en inspiration for andre til at slutte sig til dem i deres engagement i at gøre ende på racisme i USA .

"Vi beder om, at læseren vil slutte sig til os for at stræbe efter at gøre en ende på racisme i alle dens former, så vi sammen kan vandre ydmygt med Gud og med alle vores brødre og søstre i en fornyet enhed." "

21 november 2018, 10:39