Sök

Synodsfäderna under avslutningsmässan Synodsfäderna under avslutningsmässan  

Synodefædrene skriver brev til unge i hele verden

I et brev rettet til unge i hele verden inviterer de synodefædre de unge til at "være en lysere fremtid."

XV Ordinære Generalforsamling af bispesynoden

BREV FRA SYNODEFÆDRENE TIL DE UNGE

Vi synodefædrene henvender os nu til jer verdens unge med et håbets, trøstens og tillidens ord. I disse dage er vi forsamlet for at høre Jesu stemme, "den evigt unge Kristus", og for i Ham at genkende jeres mange stemmer, jeres jubelråb, jeres skrig og jeres øjeblikke af stilhed.

Vi kender til jeres indre søgen, glæden og håb, den smerte og angst, som udgør jeres længsler.

Nu ønsker vi, at I skal høre et ord fra os: Vi ønsker at tage del i jeres glæde, så jeres forventninger må blive indfriet. Vi er sikre på, at I med jeres entusiasme for livet vil være klar til at gå ind i det, så jeres drømme kan blive til virkelighed og forme jeres historie.

Vores svagheder bør ikke afskrække jer; vores skrøbelighed og synder må ikke være en hindring for jeres tillid. Kirken er jeres mor; hun forlader jer ikke; hun er klar til at følge jer på nye veje, på højere stier, hvor Åndens vinder blæser stærkere - og fejer al tågedis af uafhængighed, overfladiskhed og modløshed bort.

Når den verden, som Gud elskede så højt, at gav han os sin eneste Søn, Jesus, fokuserer på materielle ting, på kortsigtede succeser, på fornøjelser, og når verden knuser de svageste, skal I hjælpe den med at rejse sig op igen og at vende blikket mod kærlighed, skønhed, sandhed og retfærdighed igen.

I en måned har vi vandret sammen med nogle af jer og med mange andre, der har været forenet med os gennem bøn og kærlighed. Vi ønsker at fortsætte rejsen nu til alle dele af jorden, hvor Herren Jesus sender os hen som missionær disciple.

Kirken og verden har brug for din entusiasme. Sørg for at gøre de mest skrøbelige mennesker, de fattige og de, som er sårede af livet, til dine rejsekammerater.

Se videoen her:
29 oktober 2018, 16:05