Sök

Pave ved Angelus Pave ved Angelus  (ANSA)

Pave ved Angelus: Lad os åbne os for Guds overraskelser

Pave Frans talte til folkemængden på Peterspladsen, inden han bad Angelus, og fokuserede på Jesu invitation til at sætte pris på, hvordan Gud arbejder gennem alle.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Før paven søndag bad Angelus bønnen sammen med tusindvis af troende og turister på Peterspladsen, reflekterede pave Frans overdagens evangelietekst (Markusevangeliet kapitel 9, vers 38-43, 45, 47-48) og understregede Jesu invitation til at sætte pris på, hvordan Gud arbejder gennem alle.

Jesus lærer indre frihed

Pave Frans karakteriserede dette afsnit af evangeliet, hvor disciplene forhindrede en fremmed i at kaste dæmoner ud som et af de belærende øjeblikke i Jesu og hans disciples liv. 

Når Johannes vil have Jesus til at støtte det, de som gjorde, svarer Jesus i stedet noget andet.

"Johannes og de andre disciple viser en lukket holdning" over for en god handling, fordi den blev udført af en fremmed, fortsatte paven. 

“I stedet virker Jesus mere meget fri og helt åben for Guds Ånds frihed, hvis handlinger ikke er begrænset af nogen form for grænser eller rammer”.

Udelukkelse kan være konkurrence

I dette tilfælde belærer Jesus gennem sin egen holdning om, hvad indre frihed er for sine disciple til alle tider. Pave Frans foreslog derpå, at vi undersøger samvittigheden, fordi denne holdning til at udelukke dem, der ikke er "en af ​​os", findes i ethvert kristent fællesskab.

På den ene side, sagde paven, kan denne holdning være et udtryk for iver eller komme fra ønsket om at beskytte en autentisk karismatisk oplevelse, som en grundlægger eller leder har haft. 

Paven sagde dog, at det til tider også kan skyldes "konkurrence", at en en vil fjerne nye tilhængere, og på den måde lykkes det ikke at værdsætte det gode, som andre gør "simpelthen fordi" de ikke er en af ​​os “.

Dette er den invitation, som Jesus giver os i dag. Han opfordrer os til ikke at tænke ud fra kategorierne "ven eller fjende", "os eller dem", "hvem er indenfor / hvem er udefra", men at gå ud over det, og at åbne hjertet for at genkende Guds nærhed og hans handling selv på usædvanlige og uforudsigelige områder og fra mennesker, der ikke er en del af vores cirkel.

Pave Frans afrundede sine betragtninger med at beder om, at Jomfru Maria, rollemodellen på ​​den, der modtager Guds overraskelser må hjælpe os med at genkende tegnene på Herrens nærhed i vores midte, opdage ham, hvor han manifesterer sig selv, selv i de mest utænkelige og usædvanlige situationer.

01 oktober 2018, 11:24