Sök

Paven ved Angelus Paven ved Angelus  (ANSA)

Paven ved Angelus: Vær på vagt over for hykleri og jordisk fordærv

Under søndagens Angelus bøn talte pave Frans til de troende om at se den sande betydning af religion, som er, i det man er trofast over for Guds ord, at være vagt på vagt over for den forurening, som kommer af hykleri, forfængelighed og grådighed.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Før recitationen af ​​Maria bønnen reflekterede pave Frans over søndagens evangelielæsning fra Markusevangeliet, hvor Jesus svarer på de skriftlærde og farisæernes indvendinger, hvor de beskylder hans disciple for ikke at følge de traditionelle ritualbestemmelser. 

Paven forklarede, at vor Herre ved, at han bliver testet, men han ønsker at trække disse mænd væk fra den fejl, de har begået, som består i at "omstyrte Guds vilje ved at forsømme hans bud om at overholde menneskelige traditioner."

Velgørenhed og årvågenhed

Paven fortsatte med at sige, at budskabet i søndagens evangelietekst styrkes af apostlen Jakobs stemme, som fortæller os, hvordan sand tro skal være, nemlig “at besøge forældreløse og enker, der lider og ikke fordærvet af denne verden". 

"Besøg forældreløse og enker" understregede paven, "betyder at udøve velgørenhed over for andre, der starter med den mest trængende, den mest skrøbelige, den mest marginale. 

De er de mennesker, som Gud tager sig særligt af og beder os om at gøre det samme. "

Han forklarede også, at sætningen "ikke lade dig fordærve af denne verden" betyder ikke at isolere sig selv og lukke sig ude fra virkeligheden ... det betyder at være årvågen, så vores måde at tænke og handle på ikke er fordærvet af forfængelighed, grådighed stolthed. "

Paven inviterede derefter de troende til at byde ordet velkommen med et åbent sind og hjerte "og tilføjede, at det renser vores hjerte, vores handlinger og vores forhold til Gud og med andre og er uden hykleri.

Forbliv trofast over for evangeliet

Som afslutning på ​​ Angelus bønnen mindede pave Frans om saligkåringen af Anna Kolesárová på lørdag. Hun blev dræbt, sagde han, "for at sætte sig op imod dem, der ville krænke hendes værdighed og hendes kyskhed." Denne modige pige, fortsatte paven, hjælper unge kristne med at forblive faste i troen på evangeliet, selv når det kræver at man går imod strømmen og betaler den ultimative pris.

03 september 2018, 12:30