Sök

Paven ved Angelus Paven ved Angelus  (AFP or licensors)

Paven ved Angelus: "Tro reduceret til formler er kortsynet"

Søndag talte paven som vanligt til menneskemængden forsamlet på Peterspladsen ved Angelus-bønnen og sagde, at Jesus inviterer os til et personligt forhold til ham, og ikke til en kortsynet tro reduceret til formler. Pave Frans ord afspejlede søndagens evangelietekst fra Markusevangeliet kapitel 8, vers 27-35.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Jesus, sagde den hellige fader, spørger sine disciple om det spørgsmål, der løber gennem hele Markus evangeliet: "Hvem er Jesus?". Pave Frans sagde, at Jesus gradvist hjælper sine disciple  til at tage fat på dette grundlæggende spørgsmål om hans identitet.

Kortsynethed vs personlige forhold

Først spørger Jesus dem, hvem andre siger, at han er. Paven sagde, at Jesus anser disciplenes svar for utilstrækkelige. 

"Han accepterer faktisk ikke engang sine disciples svar, der kommer fra faste formler og citerer berømte mennesker fra den hellige skrift," sagde paven, "fordi en tro, der er reduceret til formler, er en kortsynet tro."

Pave Frans sagde, at Herren inviterer sine disciple, nu som dengang til "at etablere et personligt forhold til ham, og dermed byde ham velkommen som centrum i deres liv."

Han sagde, at Jesus taler til os på dybden af ​​vort væsen og opfordrer os til at stille os selv i hele sandheden: "Hvem er jeg for dig?"

"Hver enkelt af os," sagde pave Frans, "kaldes til at svare i sit eget hjerte, lade os oplyses af det lys, som Faderen giver os til at kende hans søn Jesus."

'Du er Kristus'

Paven sagde, at vi til tider kan svare entusiastisk ligesom Peter gjorde: "Du er Kristus”.

Men ligesom han, kan vi også ønske at undgå den lidende, ydmygede, forkastede og korsfæstede tjener «, som den hellige fader sagde, er den eneste vej, hvormed Jesu mission kan opfyldes.

Pave Frans sagde, at vores liv må vidne om vores tro.

“Bekendelsen af tro på Jesus Kristus kan ikke stoppe ved ord," sagde han, "men skal være virkeliggjort ved konkrete valg og handlinger, ved et liv forseglet med kærlighed til Gud og næsten." At fornægte os selv, som tro på Jesus kræver, befrier os fra "selvisk stolthed", sagde paven.

Endelig sagde pave Frans, at vi undertiden kan tage den forkerte vej i livet, især når vi søger efter lykke i ting.

"Men vi finder kun lykke, når kærlighed - sand kærlighed - møder os, overrasker os og forandrer os."

17 september 2018, 12:52