Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus 

Paven til lovgivere: Kristne politikere er kaldet til at vidne

Pave Francis mødtes med det internationale katolske lovgiverværk (ICLN) under deres 9. årlige konference og fortalte dem, at deres positioner som kristne, der har har magt, er er at sprede love baseret på Kirkens lære for at hjælpe kristne og andre religiøse minoriteter, der er bliver forfulgt over hele verden.

Under det 9. årlige møde for det internationale katolske lovgiver metværk (ICLN) udtalte den hellige fader, at temaet om religionsfrihed og samvittighed, der er i centrum ved dette års ICLN-møde, er "grundlæggende og aktuelle".

Bekæmpelse af fundamentalistiske regimer

Pave Frans minder medlemmerne af ICLN om et af Andet Vatikanerkoncils vigtigste dokumenter, der blev offentliggjort den 7. december 1965: Erklæringen Dignitatis humanae, som stadig er relevant i dag. Paven sagde, at på det tidspunkt drøftede koncilets fædre den bekymring, der opstod omkring de regimer, der gjorde en indsats for tvinge borgerne til ikke at udøve deres religion og gøre livet svært og farligt for religiøse samfund til trods for at religionfrihed er en del af deres forfatning.

Den hellige far talte da om, hvordan Dignitatis humanae kan anvendes imod religiøs forfølgelse i dag - og fastslog, at dette fænomen stadigt finder sted i nogle lande. Situationen er faktisk forværret for kristne og andre religiøse minoriteter, der lever i regioner ramt af fundamentalisme, sagde han.

Fundamentalisme kan ikke slå fundamentalisme

Pave Frans understregede faren i at bekæmpe fundamentalisme og intolerance med samme form for fundamentalisme og intolerance. Han udtalte, at religionsfrihed i dag “bevidst må beskæftige sig med to lige så trættende modsatrettede ideologier: sekulær relativisme og religiøs radikalisme - i virkeligheden pseudo-religiøs radikalisme”.

Ikke en helt, men et vidnesbyrd

Pave Frans fortalte medlemmerne af ICLN, at selv om de alle spiller forskellige roller inden for deres respektive lande, så er det, de har tilfælles den gode vilje til at tjene Guds rige gennem et ærligt politisk engagement.
Langt fra at føle sig eller fremstå som en helt eller et offer, kaldes den kristne politiker først og fremmest som enhver døbt person til at forsøge at være vidne - gennem ydmyghed og mod - og at foreslå konsekvente love baseret på den kristne opfattelse af menneskeheden og samfundet, og at altid at søge at samarbejde med alle dem, der deler disse synspunkter.

Håb om religionsfrihed

Det Internationale katolske lovgiver netværk (ICLN) er en sammenslutning af lovgivere, repræsentanter for regeringen, eksperter og civile og politiske myndigheder. Deres årlige møde omfatter en audiens med den hellige fader for at pleje deres dannelse og uddannelse. De mødes med målet om at nå og udbrede en samlet vision for foreslåede temaer, baseret på Kirkens lære, i overensstemmelse med deres roller i regeringer og andre institutioner i deres lande.
I år var det niende gang det årlige møde i ICLN med titlen "ICLN Religionsfrihed topmøde”” blev afholdt. Når man har valgt dette tema er for at kunne se nærmere på den opmærksomhed, som Kirken har givet til forfulgte kristne over hele verden og til at udvikle fremtidige initiativer i en situation, hvor "der er håb", siger præsidenten for ICLN, prof. Dr. Christiaan Alting von Geusau.

24 augusti 2018, 11:24