Sök

Pave Frans til nye kardinaler: ‘Hav de nødlidendes ansigter før øje' Pave Frans til nye kardinaler: ‘Hav de nødlidendes ansigter før øje'  (Andrea Rübenacker Foto © Christian Liepe)

Pave Frans til nye kardinaler: ‘Hav de nødlidendes ansigter før øje'

Pave Frans talte over over Jesu møde med disciplene på vejen til Jerusalem under konsistoriet, hvor han udnævnte 14 nye kardinaler.

Iben Thranholm - Vatikanstaten

Pave Frans opfordrede torsdag de 14 nye kardinaler til at følge 

Jesus for at fjerne forfængelighed og selvcentrerethed i Kirken og i

stedet at fremme Guds interesser. Han lod sig inspirere af 

Markusevangeliet (10: 32-45), der blev læst under op under 

konsistoriet.

Hvad der bor i hjertet

Disciplene følges med Jesus til Jerusalem, lige efter at have hørt 

forudsigelsen af ​​hans lidelse for tredje gang. Jesus går foran dem. 

Pave Frans definerer dette øjeblik som vigtigt og afgørende, et 

øjeblik hvor "hjertet kan tale og afsløre hensigterne og 

spændingerne i os". 

De hemmeligheder, der er gemt i disciplenes hjerter begynder at 

manifestere sig: "søgen efter ære, jalousi, misundelse, 

intriger, bekvemmelighed og kompromis”, sagde pave Frans.

Se på hjertet

Jesus fortsætter med at gå frem uden at fokusere på deres 

smålighed. "Herren forsøger at flytte disciplenes fokus" 

ved at understrege: ​​“Sådan skal det ikke være sådan blandt jer; 

Den, der vil være stor blandt jer, skal være de andres tjener “(Mk

10:43).

Paven sagde, at Jesus gav os dette princip for at fjerne 

forfængelighed og selvcentrering blandt disciplene for at bringe de

det bedste op i deres hjerter.

Omvendte hjerter 

Pave Frans fortsatte med at sige, at Jesu lære handler om 

omvendelsen. Han sagde, at konversion gør det muligt for Kirken 

snarere at søge Faderens interesser fremfor personlige.

"Sandhedens øjeblik" sker, når vi står ansigt til ansigt med dem i 

nød. Ved holde deres ansigter for øje hjælper os med at udføre 

Kirkens mission; når vi vender blikket bort fra disse ansigter, kører 

vi  fast ned "i jagten på ​​vores egne interesser og vores egen 

tryghed", sagde paven.

Hjerter til tjeneste

Til sidst mindede pave Frans de nye kardinaler om, at Jesus 

fortsætter med at gå foran dem. Hans eksempel med at vaske 

disciplenes fødder før “ han bøjede sit hovedet på korset", sagde 

paven, er den største ære, som kardinalerne kaldes til.

Dette er den højeste ære, vi kan modtage, den største 

forfremmelse, der kan tildeles os: at tjene Kristus i Guds trofaste 

30 juni 2018, 07:56