Sök

bøn bøn 

Kirker går sammen i ny global bønsbevægelse

“Dit Rige Komme" er en global bønsbevægelse, der opfordrer kristne rundt om i verden til at bede og invitere andre til at lære Kristi kraft at kende i deres liv.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Initiativet startede for to år siden som en invitation fra de anglikanske ærkebiskopper i Canterbury og York som bad kristne om at deltage i en verdensomspændende periode med bøn fra Kristi Himmelfartsdag til Pinsedag.

Ved at mindes den måde Helligånden kom ned over de første disciple, kaldes kristne til at dele deres tro med andre for at omdanne vore dages verden.

I en video på en særlig hjemmeside for bønsbevægelsen inviterer ærkebiskoppen af Canterbury Justin Welby alle til at bede, idet vi ved, at Gud hører alle dem, der vender sig til ham i tro:

"Bønnen hviler på overbevisningen om, at verdens stærkeste kraft er usynlig." Dit Rige Komme “ er bygget på denne overbevisning, som Jesus har givet os. Ofte når vi beder, ser vi ikke øjeblikkelige resultater, men vi ved, at vi burde stole på og tro på, at Jesus hører vores bøn. "

'Dit Rige Komme' er nu vokset til en international og økumenisk bevægelse, hvor mange forskellige kristne samfund deltager.

Mange kristne kirker deltager

Ærkebiskop Vincent Nichols fra Westminster, leder af den katolske bispekonference i England og Wales, siger: "Dit Rige Komme" er en bøn, der består af længsel men også af håb og tillid til Guds løfte:

"For mig er det en meget vidunderlig bøn, hvor den harmoni, der er indskrevet i skabelsen vil komme, og i mellemtiden lever vi med uro og smerte og fortrydelse men samtidigt med stor tro på løftet om, hvad Kristus kan gøre og hvad Kristus vil gøre .”

Webstedet byder på mange ressourcer til kirker og enkeltpersoner på engelsk, fransk, spansk, japansk, portugisisk, kiswahili og koreansk.

Online ressourcer på forskellige sprog

Hjemmesiden opfordrer kirker til at afholde dedikerede bønnemøder og til at registrere dem online, så andre kan deltage i et lokalt initiativ, eller bare bede i ro og fred i deres hjem eller arbejdssteder.

Online-ressourcerne tilbyder også et væld af video-vidnesbyrd fra mennesker, hvis liv er blevet radikalt transformeret af bønnens kraft, på overraskende og ofte hemmelige måder måder.

Fra himmelfart til pinsedag

Derfor kommer samfund og kirker rundt om i verden, mellem himmelfarten den 10. maj og pinsedagen den 20. maj samles for at bede om deres venner, familier og naboer må lære Kristus at kende og vil vidne til den tro i verden

Som ærkebiskop Justin Welby insisterer: "Underkend aldrig den kraft og indflydelse, som dine bønner har på verden!"

11 maj 2018, 10:58