Sök

Pave Frans Pave Frans   (AFP or licensors)

Angelus: "Fejr kærlighedens Gud på Den hellige Treenigheds fest"

Pave Frans beskrev søndag Den hellige Treenigheds fest som en lejlighed til at fejre Guds kærlighed til os alle.

Iben Thranholm - Vatikanstaten 

Pave Frans talte til de troende på Peterspladsen i forbindelse med Angelusbønnen på den fest, vi fejrer søndag efter pinsedag, og sagde, at den kalder os til at spreds Guds kærlighed over hele verden.

Han sagde, at Den hellige Treenigheds fest fremhæver Guds mysterium, Jesus Kristus, som er en i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Gud vil have os at vide, at han er" hos os"

Paven pegede på dagens liturgiske læsninger og sagde "de hjælper os til at forstå det, snarere end at ønske at åbenbare for os, at han eksisterer, Gud vil have os at vide, at han er" hos os ", at han elsker os, er interesseret i vores personlige historie og tager sig af hver enkelt af os, selv de allermindste og de mest trængende ".

Paven sagde, at apostelen også siger, at Helligånden, som handler i os, sikrer, at Jesus Kristus ikke bliver reduceret til ren fortid, men at vi føler os tæt på ham: "Han er vor samtidige, og vi oplever glæden ved at være børn, som er elsket af Gud ".

Forkynde og vidne hans evangelium

Endelig, sagde paven, den opstandne herre lover os i evangeliet at han vil forblive hos os for evigt, og det er netop gennem hans tilstedeværelse og hans Ånds styrke, at vi med fred kan udføre den mission, som han overlader os: at forkynde og vidne hans evangelium for alle, at sprede vores fællesskab med ham og den glæde, der hidrører fra den.

Pave Frans afrundede sin katekese med at opfordre de troende til at fejre den Allerhelligste Treenigheds fest, som inviterer os til at overveje Guds mysterium, som uophørligt skaber, forløser og helliggører, altid med kærlighed og udfra kærlighed.

Guds kærlighed helbreder sjælens sår

"Fra begyndelsen har han valgt at gå sammen med menneskeheden og danne et folk, der er en velsignelse for alle nationer og for alle mennesker, uden nogen er udelukket", sagde han og opfordrede alle troende til at gå ud med det frelsende budskab om Guds kærlighed, der ophæver synder, helbreder sjælens sår og giver frelse.

28 maj 2018, 18:43