Išči

»Hodimo skupaj!« je geslo tokratnega apostolskega potovanja »Hodimo skupaj!« je geslo tokratnega apostolskega potovanja 

V pripravi na apostolski obisk: Katoliška Cerkev v Romuniji

Še dva dni nas ločita od začetka apostolskega potovanja papeža Frančiška v Romunijo. Država je večkrat poimenovana »vrt Božje Matere«, zato bo tudi tokratni obisk Petrovega naslednika marijansko obarvan. Verniki so povabljeni, da bi združili svoje moči pod Marijinim plaščem, kakor nakazujeta logotip in geslo, ki so ju izbrali ob tej priložnosti: »Hodimo skupaj!« V pripravi na potovanje danes predstavljamo zgodovino katoliške Cerkve v Romuniji v zadnjih 30 letih.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Novi začetki po komunizmu

Padec komunističnega režima je pomenil začetek preporoda katoliške Cerkve. 2. januarja 1990 je bil preklican zakon iz leta 1948, 

po katerem je bila grškokatoliška Cerkev nezakonita in uradno preimenovana v »romunsko katoliško Cerkev, združeno z Rimom.« Dobra dva meseca zatem je bila znova vzpostavljena njena hierarhija, postopoma so spet začeli s pastoralnimi, karitativnimi in vzgojnimi dejavnostmi, pa tudi z odprtjem semenišč. 15. maja 1992 so bili ponovno vzpostavljeni diplomatski odnosi s Svetim sedežem.

7% katoličanov, dva obreda: grkokatoliški in latinski

87% Romunov je pravoslavne veroizpovedi, medtem ko je katoličanov 7%: eno skupino predstavljajo grkokatoliki bizantinskega obreda – združeni z Rimom od leta 1700 – s približno 738.000 verniki, ki govorijo romunski jezik, drugo pa katoličani latinskega obreda, ki govorijo romunski, madžarski, nemški,

 poljski ali slovaški jezik. Odnosi med skupinama so dobri, tudi plenarna zasedanja škofovskih konferenc potekajo skupaj. Poleg njih obstaja še majhna skupnost armenskega obreda. V času preganjanja je v diaspori nastala močna romunska grškokatoliška skupnost – tako v Severni Ameriki kot tudi v zahodni Evropi. Za pastoralno oskrbo slednje je papež Frančišek aprila lani imenoval apostolskega vizitatorja Cristiana Dumitruja Crisana.

Dialog s pravoslavnimi

Odnosi z romunsko pravoslavno Cerkvijo so zaznamovani z dialogom, v prizadevanju da bi zacelili rane, ki jih je odprl prejšnji režim – predvsem dolgoletno vprašanje vračanja lastnine, ki je bila odvzeta grškokatoliški Cerkvi in izročena državi ali pravoslavni Cerkvi. Odnosi so se 

izboljšali po apostolskem obisku papeža Janeza Pavla II. maja 1999, po zgodovinskem srečanju s patriarhom Teoctistom in Janezom Pavlom II., s katerim sta podpisala skupno izjavo, ter po tem, ko je patriarh javno prosil odpuščanja za krivice, ki so bile v preteklosti storjene romunskim grkokatolikom. Napredek na področju dialoga je bil potrjen tudi  med obiskom kardinala Dziwisza leta 2011 ter kardinala Sandrija, ki se je septembra leta 2017 srečal tudi s patriarhom Danielom.

Katoliška Cerkev danes

Katoliška Cerkev v Romuniji ima 13 okrožij, 2.031 župnij in 64 drugih pastoralnih centrov. Vodi jo 18 škofov, katerim pomaga 1.792 škofijskih duhovnikov ter 265 redovnikov. Imajo tudi 4 stalne diakone, 1.070 redovnic, 128 članov svetnih inštitutov ter 56 misijonarjev laikov. Semeniščnikov je 599, po župnijah pa deluje 573 katehetov. Cerkev ima v lasti ali upravi 101 izobraževalno ustanovo, kjer se šola skoraj 11.000 otrok in mladih, ter 179 karitativnih in socialnih ustanov.  

Prisluhni prispevku
Sreda, 29. maj 2019, 15:11