Išči

Vatican News
Pogled na Blaj Pogled na Blaj  (Sergiu Bacioiu)

V pripravi na apostolski obisk: Romunija

Papež Frančišek se bo v petek, 31. maja, odpravil na 30. apostolsko potovanje. Tokrat bo tri dni na obisku v Romuniji, v pripravi na ta dogodek pa danes predstavljamo kratek zgodovinski pregled te države.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Lega

Romunija leži v vzhodni Evropi. Na jugu meji na Bolgarijo, na severu in vzhodu na Ukrajino, na zahodu na Madžarsko in Srbijo, na vzhodu na Moldavijo, na jugovzhodu pa na Črno morje.

Prebivalci

Romunija šteje približno 19,6 milijona prebivalcev, od tega jih skoraj 10% živi v prestolnici Bukarešti. Največ prebivalcev je po narodnosti Romunov (89%), ki govorijo romunščino. Največja narodna manjšina so Madžari (7%), Romi (2%) ter Nemci (1%). Za pravoslavne se izreka 87% Romunov, katoličanov je 7%, 6% prebivalcev pa pripada drugim veroizpovedim.

Močna narodna identiteta

Romunija je preko stoletij ohranila močno narodno identiteto, ki je bila sad integracije antičnih avtohtonih prebivalcev Dakije in Rimskega imperija ter utrjena s skupnim jezikom latinskega izvora, ki se razlikuje od jezika drugih ljudstev Srednje-vzhodne Evrope.

Želja po samostojnosti

Sodobna zgodovina države je bila zaznamovana z željo po samostojnosti – najprej izpod osmanske oblasti, nato pa izpod Madžarske. V srednjem veku so Romuni živeli v treh kneževinah: Vlaška, Moldavija in Transilvanija. Slednja je do 11. stoletja postala pretežno avtonomni del Kraljevine Madžarske, medtem ko sta se v 14. stoletju kneževini Vlaška in Moldavija bojevali proti osmanskemu cesarstvu. V vseh treh kneževinah so Romuni ohranjali in razvijali specifično kulturo, ki je bila v tesni povezavi z bizantinskim svetom.

Ustanovljena leta 1859

Romunija je bila ustanovljena leta 1859 z združitvijo moldavskih in vlaških kneževin. Od leta 1866 se je uradno imenovala Romunija, izpod Osmanskega cesarstva pa se je osamosvojila leta 1877.

Obdobje po drugi svetovni vojni

Med drugo svetovno vojno je bila Romunija zaveznica nacistične Nemčije, leta 1947 pa je postala ljudska republika, močan vpliv nanjo je imela Sovjetska zveza. 1965 je na oblast prišel Nicolae Ceaușescu in začel voditi zunanjo politiko neodvisno od Sovjetske zveze. Kljub temu pa je tudi njegov režim postajal vedno bolj totalitaren, ekonomski položaj in življenjski pogoji so postajali vedno težji za prebivalce. To je bil skupaj s policijsko represijo in mednarodnim izoliranjem razlog za vedno večje nezadovoljstvo, ki je vodilo v revolucijo leta 1989. Leto kasneje je Romunija začela prehod v demokracijo in kapitalistično tržno gospodarstvo.
Leta 2004 je postala članica zveze NATO, tri leta kasneje pa del Evropske unije, kateri predseduje prvo polovico letošnjega leta.

Prisluhni prispevku
Ponedeljek, 27. maj 2019, 18:13