Hľadaj

Stretnutie misionárov milosrdenstva v roku 2018 Stretnutie misionárov milosrdenstva v roku 2018

V Ríme sa schádza 400 misionárov milosrdenstva

Na 3. medzinárodné stretnutie misionárov milosrdenstva v Ríme v dňoch 23. – 25. apríla je prihlásených okolo 400 misionárov z celého sveta, vrátane deviatich zo Slovenska. V Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla budú koncelebrovať so Svätým Otcom vo Vatikánskej bazilike.

Z rehole redemptoristov - Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa prídu na stretnutie až piati misionári. Za Provinciu Bratislava – Praha to budú pátri František Boldy a Jozef Mihok, za Viceprovinciu Michalovce otcovia Jozef Jurčenko, Jaroslav Štelbaský a Maroš Dupnák. Z rehole kapucínov sa na stretnutí v Ríme zúčastnia bratia Ján Félix Tkáč a František Alberty, z kongregácie Misionárov Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pátri Ľuboš Václavek a Ondrej Sabó.

K misionárom milosrdenstva, ustanoveným pápežom Františkom v roku 2016 pri Jubileu milosrdenstva neskôr pribudli aj ďalší. Ako informovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie, v súčasnosti ich je 1040.

Faktorom ovplyvňujúcim účasť na terajšom 

medzinárodnom stretnutí v Ríme sú aj zdravotné obmedzenia v rozličných krajinách. Medzi štyrmi stovkami účastníkov však bude dostatočná národná pestrosť. Ako informujú organizátori, nebudú chýbať ani niekoľkí kňazi z Ukrajiny, pre ktorých boli získané špeciálne víza na vycestovanie. Pochádzajú zo západnej Ukrajiny: z Chmeľnickej, Černivskej, Ternopoľskej a Ľvovskej oblasti.

Veľký počet účastníkov 3. medzinárodného stretnutia misionárov milosrdenstva pochádza zo Spojených štátov a Európy. Prídu aj kňazi z Argentíny, Brazílie, Kolumbie, Kostariky, Venezuely, Libanonu, Filipín, Indie a Vietnamu, kde sa museli vyrovnať s často ešte stále prísnymi zdravotnými obmedzeniami. Významné zastúpenie majú aj africké krajiny: Nigéria, Mali, Malawi, Keňa, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Guinea a Kamerun.

Viac o programe stretnutia

Aktualizované: 25.4.2022, 23:46

-jb-

21 apríla 2022, 19:34