Hľadaj

Nedeľu Božieho milosrdenstva bude pápež sláviť s misionármi milosrdenstva

Misionári milosrdenstva z celého sveta sa už po tretí raz zídu v Ríme. V Druhú veľkonočnú nedeľu 24. apríla, ktorá sa nazýva aj Nedeľou Božieho milosrdenstva, bude pápež František spolu s nimi sláviť Eucharistiu o 10.00 v Bazilike sv. Petra a v pondelok ich prijme na osobitnej audiencii.

Misionári milosrdenstva sa opäť stretnú po štyroch rokoch. V Ríme ich čaká od soboty do pondelka 23. – 25. apríla Tretie svetové stretnutie ako priestor na podelenie sa a spoločné slávenie, spolu s prednáškami, svedectvami a skupinovými aktivitami.

Pripomeňme, že osobitné poslanie „misionára milosrdenstva“ zveril pápež František vybraným kňazom počas slávenia Jubilea milosrdenstva v rámci mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva 2015 – 2016. Kňazi poverení touto misiou sa naposledy stretli v Ríme v roku 2018.

Tretiemu stretnutiu misionárov milosrdenstva dá špeciálny nádych tohtoročné 20. výročie slávnostného zverenia sveta Božiemu milosrdenstvu, ktoré vykonal sv. Ján Pavol II. v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v poľských Lagiewnikoch 17. augusta 2002.

Misionári milosrdenstva z viac než 20 krajín sveta sa v rámci trojdňového programu v Aule Pavla VI. vzájomne podelia v malých jazykových skupinkách o výzvach a príležitostiach svojho povolania. Prehovorí k nim Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorá stretnutie organizuje, ďalej pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa a do tretice jezuitský profesor kánonického práva na rímskej Gregoriáne páter Damián Astigueta.

V sobotu podvečer budú misionári milosrdenstva prítomní na kajúcej pobožnosti a eucharistickej adorácii v kostole oratoriánov Santa Maria in Vallicella. V nedeľu Božieho milosrdenstva sa vo Vatikáne okrem spomínanej svätej omše s pápežom zúčastnia aj na poludňajšej modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná na Námestí sv. Petra. Svetové stretnutie misionárov milosrdenstva sa skončí audienciou s pápežom Františkom v pondelok napoludnie.

Pripomeňme, že mandát misionárov milosrdenstva dostali v Roku milosrdenstva 2015/2016 aj slovenskí kňazi: štyria redemptoristi, traja kapucíni a dvaja františkáni. Z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa dostali mandát pátri Michal Zamkovský, Peter Hertel, Jozef Mihok a František Boldy. Spomedzi kapucínov to boli bratia Félix Ján Tkáč, Damián Szulowski a Jakubrafael Patay a spomedzi františkánov bratia František Xaver Olbert a Juraj Mihály.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 apríla 2022, 14:09