Hľadaj

Začali sa pôstne katechézy pápežského kazateľa

Znovuobjaviť úžas nad Eucharistiou - to cieľ tohtoročných pôstnych kázní pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu, s ktorými začal v dnešný piatok 11. marca. V rámci cyklu o eucharistickom tajomstve, s názvom: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo“, sa Aule Pavla VI. prihovoril v úvodnej katechéze zameranej na Liturgiu Slova.

Pôstne kázne sú v Aule Pavla VI. naplánované na päť piatkov, od 11. marca až do 8. apríla, vždy o 9. hodine.

Ako vysvetlil pápežský kazateľ, 

v piatich katechézach sa bude postupne venovať jednotlivým častiam svätej omše: liturgii slova, liturgii eucharistie a svätému prijímaniu. Nakoniec rozvinie i úvahu o eucharistickom kulte mimo svätej omše.  

„Hovoriť o Eucharistii v čase pandémie a teraz aj navyše s vojnovými hrôzami pred očami, neznamená vymaniť sa z reality, v ktorej žijeme, ale je to pozvanie hľadieť na ňu z vyššieho a menej podmieneného hľadiska. Eucharistia je prítomnosť v dejinách udalosti, ktorá navždy prevrátila roly medzi víťazmi a obeťami. Na kríži Kristus urobil z obete skutočného víťaza. ... Eucharistia nám ponúka skutočný kľúč k porozumeniu dejín. Uisťuje nás, že Ježiš je s nami, 

a to nielen zámerne, ale aj skutočne v tomto našom svete, ktorý sa zdá, že nám každú chvíľu prekĺzne pomedzi prsty. Opakuje nám: «Dúfajte, ja som premohol svet!» (Jn 16,33).

V dnešnej katechéze pápežský kazateľ pripomenul, že liturgia slova je dôležitým zdrojom. Vďaka nej môžeme slávenie svätej omše urobiť vždy novým a príťažlivým a vyhnúť sa tak nebezpečenstvu monotónneho opakovania, ktoré najmä mladí považujú za nudné. Preto prítomným kazateľom kardinál Cantalamessa zdôraznil dôležitosť dobrej prípravy homílie v spolupráci s Duchom Svätým a ponúkol im aj návod ako na to.

„Veriacim by sme mali pomôcť pochopiť, že Božie slovo sa dotýka reálnych situácií života a že ako jediné má odpovede na tie najvážnejšie existenčné otázky“, povedal pápežský kazateľ.

-zk-

Plné znenie 1. pôstnej kázne

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 marca 2022, 16:55