Hľadaj

Sv. Ján Pavol II. pri otvorení Eucharistického kongresu v Ríme, 18. júna 2000 Sv. Ján Pavol II. pri otvorení Eucharistického kongresu v Ríme, 18. júna 2000 

Pôstne kázne kard. Cantalamessu budú mystagogickou katechézou o Eucharistii

Od 11. marca začne pápežský kazateľ kard. Raniero Cantalamessa pôstny cyklus kázní. Tento rok bude venovaný mystagogickej katechéze o Eucharistii pod názvom „Vezmite a jedzte, toto je moje telo“.

Pôstne kázne sú naplánované na päť piatkov od 11. marca do 8. apríla, vždy o 9. hodine v Aule Pavla VI. Kazateľ Pápežského domu kardinál Raniero Cantalamessa z rehole kapucínov v pozvánke na pôstne kázne píše:

„Medzi mnohými zlami, ktoré ľudstvu spôsobuje pandémia Covidu, bol aspoň jeden pozitívny efekt: priviedla nás k uvedomeniu si potreby Eucharistie i toho prázdna, ktoré vzniká jej chýbaním. Niektoré miestne i národné cirkvi sa rozhodli venovať tento rok špeciálnej katechéze o Eucharistii, s výhľadom na očakávané eucharistické oživenie – „revival“.

Eucharistia je v centre každého liturgického obdobia, a zvlášť Štyridsaťdňového pôstu, ktorý nás pripravuje na moment jej ustanovenia.

Každý malý pokrok v jej chápaní sa premieta do pokroku v duchovnom živote, ako osobnom, tak cirkevnom. Je však tiež vzhľadom na svoje opakovanie veľmi vystavená skĺznutiu do rutiny niečoho automatického. Cieľom meditácií je oživiť v nás to, čo sv. Ján Pavol II. nazýval «eucharistický úžas»“.      

Ako informovala Prefektúra pápežského domu, na pôstne kázne za účasti Svätého Otca, kardinálov, arcibiskupov, biskupov a prelátov sú pozvaní aj všetci zamestnanci Rímskej kúrie, Governatorátu a Rímskeho vikariátu, predstavení reholí,  ako aj rímske semináre a kolégiá.

Pred blížiacim sa vstupom do Pôstneho obdobia pripomeňme, že od 6. marca čaká Svätého Otca a jeho spolupracovníkov týždeň stíšenia na pôstnych duchovných cvičeniach, ktoré si budú konať individuálnou formou. Stíšenie sa začne v Prvú pôstnu nedeľu večer o18. hodine a potrvá do piatka 11. marca. V stredu 9. marca sa preto nebude konať generálna audiencia.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

26 februára 2022, 11:45