Hľadaj

Kardinál Cantalamessa v adventných kázňach ukáže realitu Cirkvi v správnej perspektíve

„Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna“ (Gal 4,4) – to je téma tohtoročného adventného cyklu pápežského kazateľa kard. Raniera Cantalamessu z rehole kapucínov. Tri adventné kázne prednesie v Aule Pavla VI. počas piatkov 3., 10. a 17. decembra, vždy o 9. hodine.

„Počas predchádzajúceho Pôstneho obdobia som sa snažil posvietiť si na nebezpečenstvo žiť tak, «akoby Kristus neexistoval»“, vysvetľuje nadväznosť témy pápežský kazateľ:

„Pokračujúc v tejto línii sa budeme snažiť upriamiť pozornosť na ďalšie podobné nebezpečenstvo: žiť tak, «akoby Cirkev nebola ničím iným než týmto»,

a síce škandálmi, kontroverziami, osobnými konfliktmi, klebetami alebo nanajvýš akousi záslužnosťou na sociálnom poli.

Úmyslom je osvetliť vnútornú nádheru Cirkvi a kresťanského života. Nie aby sme si zatvárali oči pred realitou, ktorá sa deje, alebo aby sme sa odťahovali od našich zodpovedností, ale aby sme sa k nim postavili v správnej perspektíve a nenechali sa nimi zdrviť.

Sprievodcom nám bude jeden z liturgických textov, ktoré sa v Advente najčastejšie objavuje, a to je List Galaťanom 4,4-7.“  

Ako oznámila Prefektúra pápežského domu, adventné kázne, určené pre Svätého Otca, kardinálov a vatikánskych prelátov, budú prístupné aj pre predstaviteľov reholí a pre zamestnancov Rímskej kúrie a Rímskeho vikariátu. 

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 novembra 2021, 11:32