Hľadaj

Kňazská vysviacka (Soul, Južná Kórea, 28. januára 2022) Kňazská vysviacka (Soul, Južná Kórea, 28. januára 2022) 

Pápež František 17. februára otvorí sympózium o teológii kňazstva

V dňoch 17. až 19. februára bude Aula Pavla VI. vo Vatikáne hostiť sympózium o teológii kňazstva, organizované Kongregáciou pre biskupov v spolupráci s Centrom pre výskum a antropológiu povolaní. Cieľom reflexie je „prebudiť nadšenie pre našu vieru v Boží dar“ a „dať nový impulz na podporu povolaní“, uviedol kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov.

Podujatie sa pripravuje už od minulého roka. Pri predstavení jeho zámeru vo vatikánskom Tlačovom stredisku (12. apríla 2021) kardinál Ouellet vysvetlil, že nepôjde o „sympózium o kňazskom celibáte“, ale skôr o príležitosť „uskutočniť veľmi hlbokú reflexiu na tému kňazstva“, počnúc povolaním a formáciou a končiac otázkou zneužívania, ktorá „bude určite témou na veľmi hlbokú reflexiu“.

Sympózium, ktorého téma znie „K fundamentálnej teológii kňazstva“ 

(Per una teologia fondamentale del sacerdozio) osobne otvorí pápež František vo štvrtok 17. februára ráno o 9:10. Prednášajúci sa budú postupne venovať trom hlavným témam: „Tradícia a nové horizonty“, „Trojica, misia, sviatosť“, „Celibát, charizma, spiritualita“.

„Boh nás volá k osobitnému životnému stavu: darovať sa na ceste manželstva, na ceste kňazstva alebo na ceste zasväteného života“ – tieto slová pápeža Františka sú mottom pozvánky na sympózium. Kanadský kardinál Marc Ouellet v nej pripomína aktuálny kontext:

„Svet a Cirkev čelia napätiu, rozdeleniu a roztrieštenosti, ktoré ohrozujú mier a všeobecné bratstvo. V tejto súvislosti pápež František inicioval cestu synodality zameranú na posilnenie participácie, spoločenstva a poslania v Božom ľude.“

Stretnutie má predovšetkým ísť v stopách Druhého vatikánskeho koncilu ohľadom vzťahu všeobecného krstného kňazstva a služobného kňazstva biskupov a kňazov, ktorých špecifickosť Katolícka cirkev vždy potvrdzovala.

Podľa slov profesorky Micheliny Tenace z Pápežskej Gregorovej univerzity, poslanie sympózia ako celku je „prehĺbiť teológiu kňazstva, potvrdiť základné črty katolíckej tradície o identite kňaza, oslobodiť ju možno od určitej klerikalizácie a od niektorých historických nánosov“.

Dopoludňajšie a popoludňajšie bloky budú moderovať vedúci dikastérií Rímskej kúrie. Vo štvrtok 17. februára to budú kardinál Marc Ouellet a prefekt Kongregácie pre klerikov Mons. You Heung-sik. V piatok 18. februára prefekt Kongregácie pre Boží kult Mons. Arthur Roche a prefekt Kongregácie pre výchovu kardinál Giuseppe Versaldi a v záverečný deň 19. februára hlavný archivár a bibliotekár kardinál José Tolentino de Mendonça a prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Joseph Farrell.

Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin bude predsedať rannému eucharistickému sláveniu so všetkými účastníkmi v záverečný deň vo Vatikánskej bazilike.

-jb-

06 februára 2022, 11:49