Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Teologické sympózium osvetlí vzťah sviatostného a všeobecného kňazstva

Kňazské povolania sú pre Cirkev kľúčovou otázkou nielen v Európe, kde ich prudko ubúda. Na budúci rok sa na súvislosť sviatostného kňazstva a všeobecného krstného kňazstva, ako aj na teológiu povolania zahŕňajúcu otázky celibátu, formácie, vzťah k posvätnu i ďalšie témy zameria medzinárodné teologické sympózium s názvom „K fundamentálnej teológii kňazstva“.

Ciele podujatia organizovaného vatikánskou Kongregáciou pre biskupov v termíne 17. – 19. februára 2022 predstavili dnes vo Vatikánskom tlačovom stredisku prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet, profesorka Teologickej fakulty Pápežskej Gregorovej univerzity Michelina Tenace a rektor Pápežského francúzskeho seminára v Ríme prof. Vincent Siret.

Kardinál Ouellet dal zámer sympózia do súvisu 

s celocirkevným úsilím o podporovanie duchovných povolaní, ktoré má svoje vyjadrenie aj v slávení Nedele Dobrého pastiera ako Dňa modlitieb za povolania. Najbližšie to bude už o dva týždne, 25. apríla.

Program februárového medzinárodného sympózia je rozvrhnutý do troch dní. Prvý sa sústredí na „Tradíciu a nové horizonty“, druhý na „Trojicu, misiu a sakramentalitu“ a tretí na „Celibát, charizmu a spiritualitu“. Pri každom z poldňových blokov bude predsedať pri reflexiách niektorý z kardinálov a na záver sympózia sa očakáva príhovor resp. posolstvo Svätého Otca Františka.    

-jb-

12 apríla 2021, 13:10