Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätá stolica zodpovedala dubiá o slávení v starom obrade

Kongregácia pre Boží kult formou odpovedí na otázky (dubiá) predložené biskupmi upresnila uplatňovanie motu proprio Traditionis custodes z júla tohto roka o možnosti slávenia liturgie v starom obrade spred liturgickej reformy vykonanej Druhým vatikánskym koncilom.

Na internetovej stránke Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí boli v sobotu 18. decembra zverejnené najčastejšie otázky biskupov (dubia) a pápežom Františkom schválené odpovede dikastéria (responsa), ktoré spresňujú niektoré body spomenutého motu proprio. Prefekt kongregácie arcibiskup Arthur Roche v úvode adresovanom predsedom biskupských konferencií vysvetľuje: „Každá predpísaná norma má vždy jediný cieľ - chrániť dar cirkevného spoločenstva tým, že budeme kráčať spoločne, s presvedčením mysle a srdca, v línii naznačenej Svätým Otcom.“

Ide o odpovede na jedenásť otázok ohľadom konkrétneho aplikovania motu proprio Traditionis custodes, ktoré platí od 16. júla 2021. Pápež František ním promulgoval nové normy týkajúce sa používania liturgických kníh spred roku 1970.

Súčasťou odpovedí Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 

formulovaných jedným slovom (kladne – záporne) sú vysvetľujúce poznámky. Obsah dokumentu možno stručne zhrnúť nasledovne:

- upresňujú sa podmienky eventuálneho využitia farského kostola;

- vylučuje sa používanie textov predkoncilových rituálov pre slávenie iných sviatostí než Eucharistie, s výnimkou kánonicky zriadených personálnych farností;

- určuje sa postup biskupa v prípadoch odmietania koncelebrácie;

- povoľuje sa liturgické používanie biblických textov z autorizovaného prekladu Svätého písma, nie však vydávanie lekcionárov;

- precizuje sa nutnosť súhlasu zo strany Svätej stolice k udeleniu povolenia novým kňazom, pričom autorizácia sa vyžaduje aj pre diakonov;

- vysvetľuje sa vydávanie povolení časovo limitovaných a viazaných čisto na územie danej diecézy;

- vysvetľuje sa, prečo sa nepripúšťa binácia vo feriálnych dňoch.

-jb-

18 decembra 2021, 18:30