Hľadaj

Pápež František odovzdal Ratzingerovu cenu víťazom z dvoch ročníkov

„Ďakujeme Pánovi, že môj predchodca bol aj príkladom vášnivej oddanosti štúdiu, výskumu, písomnej a ústnej komunikácii a vždy plne a harmonicky spájal svoje kultúrne bádanie s vierou a službou Cirkvi.“ Aj týmito slovami sa prihovoril Svätý Otec laureátom Ratzingerovej ceny pri odovzdávacej ceremónii v sobotu 13. novembra. Z rúk pápeža si tohto roku cenu odniesli aj víťazi minulého ročníka, v ktorom sa osobné udeľovanie z dôvodu pandémie neuskutočnilo.

Víťazmi tohtoročného jedenásteho ročníka Ratzingerovej ceny sú nemecká filozofka, lingvistka a politická vedkyňa Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová a nemecký rímskokatolícky teológ a univerzitný profesor starozákonnej biblistiky na Viedenskej univerzite Ludger Schwienhorst-Schönberger. Ceremónia sa uskutočnila v Klementínskej sále Apoštolského paláca, kde boli prítomní okrem príbuzných a priateľov laureátov aj členovia Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. 

Pápež František vo svojom príhovore prítomným vyjadril radosť z tohto udeľovania, pričom poďakoval Bohu za schopnosti svojho predchodcu, ktorými obohacoval spojenie výskumu kultúry a viery:

„Táto cena sa právom udeľuje v mene môjho predchodcu. Preto je to pre mňa príležitosť, aby sme mu spolu s vami opätovne adresovali naše láskyplné, vďačné a obdivné myšlienky. Pred niekoľkými mesiacmi sme spolu s ním ďakovali Pánovi pri príležitosti 70. výročia jeho kňazskej vysviacky a cítime, že nás sprevádza v modlitbe a svoj pohľad neustále upiera na Boží horizont. Dnes mu ďakujeme najmä preto, že bol aj príkladom vášnivej oddanosti štúdiu, výskumu, písomnej a ústnej komunikácii a že vždy plne a harmonicky spájal svoje kultúrne bádanie s vierou a službou Cirkvi.

Nezabúdajme, že Benedikt XVI. pokračoval v štúdiu a písaní až do konca svojho pontifikátu. Pred približne desiatimi rokmi sa pri plnení povinností svojho úradu venoval dokončeniu svojej trilógie o Ježišovi a zanechal nám tak jedinečné osobné svedectvo o svojom neustálom hľadaní Pánovej tváre. Je to bádanie najdôležitejšie zo všetkých, ktorému sa potom venoval v modlitbe.“

Napokon pápež František dodal, že celá duchovná služba Josepha Ratzingera je charakteristická neochvejnou láskou k pravde:

„Ako vieme, slová z tretieho Jánovho listu: „cooperatores veritatis“ sú mottom, ktoré si zvolil, keď sa stal mníchovským arcibiskupom. Vyjadrujú spoločnú niť, ktorá sa tiahne rôznymi etapami jeho života, od štúdií cez akademické vyučovanie, biskupskú službu, službu v oblasti náuky viery, ku ktorej ho pred 40 rokmi povolal sv. Ján Pavol II., až po pontifikát, ktorý sa vyznačuje žiarivým magistériom a neochvejnou láskou k pravde. Cooperatores Veritatis je preto aj mottom, ktoré je uvedené na diplome udelenom oceneným, aby ich naďalej inšpirovalo k angažovanosti.“

Profily víťazov predstavil v úvode predseda Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., jezuitský páter Federico Lombardi.

75-ročná profesorka Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová vyštudovala filozofiu, germanistiku a politické vedy, získala doktorát z filozofie a habilitovala sa na Mníchovskej univerzite. Je emeritnou profesorkou náboženskej filozofie a porovnávacej religionistiky na Drážďanskej univerzite. Je odborníčka na Edith Steinovú a Romana Guardiniho a bola tiež kurátorkou vydaní ich súborného diela. Je členkou predsedníctva Európskeho inštitútu filozofie a náboženstva na Vysokej škole teológie a filozofie Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi - Viedni.

64-ročný profesor Ludger Schwienhorst-Schönberger vyštudoval filozofiu, teológiu a Sväté písmo v Mníchove a Münsteri. Po získaní doktorátu vyučoval exegézu Starého zákona a hebrejčinu na Univerzite v Passau a od roku 2007 je profesorom Starého zákona na Viedenskej univerzite. Je považovaný za jedného z najväčších expertov na Sapienciálne knihy a osobitne na Pieseň piesní.

Pri príležitosti tohtoročného odovzdávania Ratzingerovej ceny boli pozvaní aj dvaja laureáti za rok 2020, ktorých ceremónia udeľovania sa kvôli opatreniam voči pandémii neuskutočnila: profesor Jean-Luc Marion z Francúzska a profesorka Tracey Rowlandová z Austrálie.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 novembra 2021, 14:09